EOK Täiskogu

EOK kõrgeim organ on üldkoosolek, mida nimetatakse täiskoguks. Korralise täiskogu kutsub kokku peasekretär täitevkomitee otsuse põhjal vähemalt üks kord aastas. Korraline täiskogu toimub iga aasta kevadel ja suveolümpiamängude aastal sügisel, mil valitakse EOK juhtorganid kuni neljaks aastaks.

 

EESTI OLÜMPIAKOMITEE TÄISKOGU PROTOKOLL

 

Tallinn                                                                                          14. aprill 2015

Algus: kell 13:00    Lõpp:  kell 14.00
Koht: Tallinn, Viru Hotelli konverentsikeskus
Juhataja: Neinar Seli
Protokollija: Peeter Lusmägi
Osalesid ja oli esindatud: 66 EOK liiget (nimekiri allkirjadega Lisa 1)

PÄEVAKORD:

  1. EOK 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine
  2. EOK 2015.a majandusaasta kontrolliks audiitori määramine
  3. EOK esindajate kogu liikmete asendusvalimised
  4. EOK liikmelisuse üle otsustamine  

Koosoleku rakendamine

Koosoleku juhataja Neinar Seli tõdes täiskogu otsustusvõimeliseks – osaleb ja esindatud on 69 EOK liiget 123-st.

3-liikmelisse häältelugemise komisjoni valiti Pirje Orasson, Martin Pedai ja Tõnis Teesalu.

Kinnitati Täiskogu koosoleku päevakord.  

Päevakorrapunktide menetlemine

1. EOK 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Neinar Seli tutvustas EOK 2014. aasta tegevusaruannet.

Siim Sukles kommenteeris EOK 2014. a. raamatupidamisaruannet.

OTSUSTATI:

1.1 Kinnitada EOK 2014. a. tegevusaruanne ja raamatupidamise aastaaruanne.

Otsuse poolt 67 täiskogu liiget.

2. EOK 2015.a majandusaasta kontrolliks audiitori määramine

Neinar Seli ütles, et EOK täitevkomitee on teinud ettepaneku määrata 2015. a. EOK majandusaasta audiitoriks Ernst&Young Baltics.

2.1. Kinnitada 2015. a. EOK majandusaasta aruande audiitoriks firma Ernst&Young Baltics.

      Otsuse poolt 64 täiskogu liiget.

3. EOK esindajate kogu liikmete asendusvalimised.

Neinar Seli ütles, et Eesti Judoliit ja Eesti Vibuliit on teinud ettepaneku asendada enda esindajad EOK esindajate kogus.

OTSUSTATI:

3.1. Kinnitada EOK esindajate kogu uuteks liikmeteks Aavo Põhjala ja Aivo Agu.

Otsuse poolt 64 liiget.

4. EOK liikmelisuse üle otsustamine.

Siim Sukles informeeris, et vastavalt EOK põhikirja punktile 13.1.2.  lõppeb EOK auliikme Jaan Taltsi liikmelisus. Eesti Spordiveteranide Liit muutis oma 24.12.2014. a. toimunud erakorralisel koosolekul oma nime ja uueks nimeks kinnitati Eesti Seeniorspordi ja Spordiveteranide Liit.

Avaldused EOK liikmeks astumiseks on andnud järgmised alaliidud:

  • EO Eesti Ühendus (reg 80319218), juhib ja koordineerib Eestis eriolümpia tegevust
  • Eesti Ronimisliit (reg 80370870), tegeleb ronimisspordi koordineerimisega.
  • Eesti Sportliku ja Traditsioonilise Wushu Föderatsioon (reg 80221548), mis on seni esindatud läbi Budo Förderatsiooni, aga soov oleks olla eraldi liige.

Mihhail Kõlvart palus liikmekandidaatidel enda organisatsiooni lühidalt tutvustada.

Eesti Sportliku ja Traditsioonilise Wushu Föderatsiooni esindajat ei viibinud EOK esindajate kogu koosolekul.

OTSUSTATI:

4.1. Võtta EOK liikmeks vastu EO Eesti Ühendus. Otsuse poolt 64 häält.
4.2. Võtta EOK liikmeks vastu Eesti Ronimisliit. Otsuse poolt 61 häält.
4.3. Eesti Sportliku ja Traditsioonilise Wushu Föderatsiooni kandidatuuri kiitis heaks 11 esindajate kogu liiget ning vastu oli samuti 11 liiget. Organisatsioon ei saanud piisavalt toetushääli, mis oli vähemalt pool koosolekul osalenutest.

 

Neinar Seli                                                           Peeter Lusmägi

President                                                              Protokollija

Tokyo

Tokyo suveolümpiamängudeni on jäänud 1098 päeva, 21 tundi, 40 minutit.

PyeongChang

PyeongChangi taliolümpiamängudeni on jäänud 203 päeva, 7 tundi, 55 minutit.