EOK10051 - 18.05.2010

 

18. mai 2010. a.

Kell 11:00 - 12:10 TOP

Arutatavad teemad, informatsioon

1. Olulised kuupäevad / tähtajad lähikuudel

- 20.05.2010 – Kultuurkapitalile taotluste (2010-2) esitamise tähtaeg
- 31.05.2010 - statistilise aastaaruande esitamine Spordiregistrile
- 08.06.2010 – ESBL kolleegium, EOK, kell  11:00
- 08.06.2010 – EOK treenerite kutsekomisjon, EOK, kell  14:00
- 11.06.2010 – spordialaliitudelt EOK-le kandidaadid Audentese spordigümnaasiumi (2. ring)
- 15.06.2010 – EOK Infotund, AQVA Hotels & Spa Rakveres, kell 11:00
- 30.06.2010 – MTÜ-d peavad esitama kinnitatud majandusaasta aruande elektrooniliselt registrile (st. hiljemalt kuue kuu möödumisel majandusaasta lõppemisest)

 

2. EOK täiskogu koosolek

29. aprillil 2010.a. kell 11:00 – 12:35 Tallinnas, Viru hotelli Konverentsikeskuse saalis Grande
EOK 120-st liikmest olid kohal ja esindatud 83.

1. EOK 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine, EOK 2010.a. audiitori määramine
EOK 2009.a. majandusaasta aruanne kinnitati 76 poolthäälega
EOK 2010.a. audiitoriks kinnitati vandeaudiitor Rein Volt 78 poolthäälega

2. EOK esindajate kogu liikmete asendusvalimised
Salajase hääletuse tulemusel valiti esindajate kogu liikmeteks:
Aivar Nigol (Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon) 72 poolthäälega
Vello Kade (Eesti Poksiliit) 75 poolthäälega
Reet Hääl (Eesti Tennise Liit) 78 poolthäälega
Ivo Kappet (Eesti Tantsuspordi Liit) 75 poolthäälega

3. EOK liikmelisuse üle otsustamine
Spordialaliitudele kehtestatud kriteeriumidele mittevastavuse pärast arvati liikmeskonnast välja:
Eesti Jääpalli Liit 73 poolthäälega
Eesti Mälumängu Liit 77 poolthäälega

EOK liikmeks võeti vastu:
Gerd Kanter 77 poolthäälega
Eesti Ragbi Liit (spordialaliiduna) 77 poolthäälega
Eesti Tuletõrjespordi Liit (spordiühendusena) 77 poolthäälega
Eesti Olümpiaakadeemia (spordiühendusena) 76 poolthäälega
Võeti teadmiseks, et vanusepiiri ületamise tõttu ei saa Eri Klas olla enam EOK liige.

4. EOK aunimetuste omistamine
Aunimetuse EOK auliige pälvisid üksmeelsel toetusel
Eri Klas ja Peeter Mardna

5. EOK põhikirja muutmisest
Kinnitati EOK täitevkomitee poolt esitatud muudatused 73 poolthäälega*
Kinnitati EOK põhikirja parandatud redaktsioon 75 poolthäälega 

 

3.Kohtumine Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitjaga - Dmitri Jegorov

Spordiorganisatsioone oluliselt puudutavad teemad:

Nimekirja arvamine ja püsimine „Tulumaksusoodustustega MTÜ-de ja SA-de nimekiri“
Sisulised parameetrid – tegutsemine avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel
Tegevus liikmeskonnaga – on need sihtrühm kuuluvad või soodustusi saavad liikmed
Avalikes huvides tegutsemise tõlgendamine – spordiklubide seisukohast
Heategevuslikkuse tõlgendamine – spordiklubide seisukohast
Soodustused annetajale, soodustused MTÜle/SA-le
Stipendiumite maksmine – eelkõige tulumaksuga mittemaksustatavad stipendiumid
Otstarbekus, hea tava, varjatud töötasu.  
Stipendiumi defineerimine, sporditegevuse defineerimine
Maksudistsipliin spordiorganisatsioonides, korrastumine
Millised uuendused – muudatused tulemas, küsimused, arutelu

4. Audentese spordigümnaasium 2009/2010. õppeaastal ja komplekteerimine 2010/2011:
  TALLINN   17.05.10. Sise- jätkavad Uued sobivad õpilased
konkurss
1 Kergejõustik   50 6 36 14
2 Korvpall   28 5 18 18
3 Võrkpall   26 7 19 12
4 Judo   16 4 8 12
5 Maadlus   11 3 10 6
6 Käsipall   12 7 8 4
7 Laskmine   4 0 3 2
8 Tennis   14 4 11 1
9 Ujumine   12 6 12 5
10 Muud alad   12 2 12 6
  KOKKU   185 44 137 80
             
  OTEPÄÄ   17.05.10. Sise- jätkavad Uued sobivad õpilased
konkurss
1 Suusk(mm+2)   34 3 22 11
2 Laskesuusat.   7 1 5 3
3 Jalgrattasp.   15 5 13 1
  KOKKU   56 9 40 15

NB! Audentese Spordikooli lõpetajatel treeneri kutseeksam 31.05.2010, korduseksam 03.06.2010.

Meeldetuletus 2010.a. ajagraafikust (märts-juuni):
  7) EOK-le info Audentese sisekonkursi tulemustest – 04.06.2010
  8) Spordialaliidud esitavad EOK-le teise ringi kandidaatide nimed – 11.06.2010
  9) EOK esitab kandidaatide nimed Audentesele – hiljemalt 15.06.2010
10) Vastuvõtuvestlused (2.) õpilaskandidaatidega Tallinnas ja Otepääl – 16.06.2010 kell 11:00

5. Eesti Spordiegister

Spordiorganisatsioonide andmete esitamist koordineerivad maakondade spordiliidud ja Tallinna LV ning Tartu LV. Spordialaliitude roll jälgida esitamist oma alaga seotud organisatsioonide poolt, korrastada oma liikmeskond. Esitamise kohustus 01.05.2010, mida erandina pikendatakse 31.05.2010.   

Küsitlus 2010 üldseis 17.05.2010

  Valim % Andmed korras Projektijuhi OK
Jõgevamaa 58 96.6 56 58
Tartu linn 197 96.4 190 196
Tartumaa 54 96.3 52 53
Põlvamaa 46 95.7 44 45
Narva 95 92.6 88 95
Järvamaa 81 90.1 73 75
Kohtla-Järve ja Sillamäe 90 87.8 79 80
Raplamaa 58 84.5 49 52
Võrumaa 63 84.1 53 51
Viljandimaa 111 80.2 89 89
Valgamaa 67 74.6 50 48
Lääne-Virumaa 105 74.3 78 78
Saaremaa 81 71.6 58 60
Läänemaa 82 69.5 57 48
Hiiumaa 42 64.3 27 26
Tallinn 872 48.9 426 394
Harjumaa 363 38.8 141 140
Pärnumaa 188 37.8 71 63
Ida-Virumaa 71 2.8 2 2
Kokku 2724 61.8 1683 1653

Ülevaade olukorrast: http://www.eok.ee/klubideregister/  
Palve spordialaliitudele, spordiühendustele ja maakonna/linna spordiliitudele – mõjutada spordiklubisid ja spordikoole andmeid esitama hiljemalt 31.05.2010!

 

6. Spordiseadus

678 SE II-1

(Saadetud teisele lugemisele)

Spordiseaduse muutmise seadus

7. Treenerikutse andmise kord

Seoses Kutseseaduse (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13147615 ) rakendumisega korrigeeris EOK treenerite kutsekomisjon järgmist dokumenti „Kutse andmise kord Treeneri kutsetele“ 

Kultuuri Kutsenõukogu kinnitas muudatused korras 12. mail 2010.a.
Dokument – kinnitatud 12.05.2010.a.
NB! Palun vaadake rakendussätet täienduskoolituse uute mahtude jõustumise osas.

8. ESBL

9. MTÜ majandusaasta aruande digitaalne allkirjastamine

 

Näpunäited - abi

10. Medalivõidud 2010 

Eesti Sportlaste medalivõidud 2010.a. OM-, MM- ja EM-võistlustelt

Nr   Koht Medalivõitjate nimed Spordiala Harjutus   OM/om/M
1 OM 2 Kristina ŠMIGUN-VÄHI Suusatamine 10 km eraldistart vabastiilis Ind. OM
2 MM 2 Tunnet TAIMLA Rendžu Võistkondlik turniir Vst. M
Aivo OLL
Andry PURK
Ants SOOSÕRV
3 EM 1 Vjatšeslav IŠTŠIK Taekwon-do (ITF) Kahevõitlus, kuni 78 kg Ind. M
4 EM 1 Viktoria MAZINA Taekwon-do (ITF) Kahevõitlus, kuni 57 kg Ind. M
5 EM 2 Taavi KOOVIT Kulturism Klasikaline kulturism, üle 180 cm Ind. M
6 EM 2 Eduard SVARVAL Taekwon-do (ITF) Spetsiaalne hüppetehnika Ind. M
7 EM 2 Ilona TSVETKOVA Taekwon-do (ITF) Spetsiaalne hüppetehnika Ind. M
8 EM 2 Ilona TSVETKOVA Taekwon-do (ITF) Kahevõitlus, kuni 75 kg Ind. M
9 EM 3 Eduard SVARVAL Taekwon-do (ITF) Kahevõitlus, kuni 71 kg Ind. M
10 EM 3 Kazbulat ŠOGENOV Taekwon-do (ITF) Kahevõitlus, kuni 64 kg Ind. M
11 EM 3 Eduard SVARVAL Taekwon-do (ITF) II Dan kompleksharjutus Ind. M
12 MJ 1 Julia BELJAJEVA Vehklemine Epee naiskonnavõistlus Vst. OM
Erika KIRPU
Nelli PAJU
Anu HARK
13 MJ 1 Rando RANDMAA Jääpurjetamine Klass DN-Junior Ind. M
14 MJ 2 Karl-Hannes TAGU Jääpurjetamine Klass DN-Junior Ind. M
15 EJ 1 Kert TRUUS Bowling Masters Ind. M
16 EJ 1 Rando RANDMAA Jääpurjetamine Klass DN-Junior Ind. M
17 EJ 1 Epp MÄE Sumo U18, kuni 70 kg Ind. M
18 EJ 2 Karl-Hannes TAGU Jääpurjetamine Klass DN-Junior Ind. M
19 EJ 3 Rahel KALLAS Sumo U18, kuni 60 kg Ind. M
20 EJ 3 Henri KUKKE Sumo U18, meeskonnavõistlus Vst. M
Mart KOHV
Mihhail GOIDOV
Andre KULDMA
21 EJ 3 Epp MÄE Sumo U18, naiskonnavõistlus Vst. M
Johanna KIKKAS
Dagny KUNGUS
Rahel KALLAS
22 MN 3 Johanna SAAREKE Jääpurjetamine Klass Ice-Optimist Ind. M
23 EN 2 Kristel MÄEKIVI Sumo U16, kuni 50 kg Ind. M
24 EN 3 Johanna SAAREKE Jääpurjetamine Klass Ice-Optimist Ind. M
25 EN 3 Rahel KALLAS Sumo U16, naiskonnavõistlus Vst. M
Kristel MÄEKIVI
Karin KALLAS
Liisa-Helena TAGAM

 

 

11. Järgmine EOK infotund 15. juunil 2010. a., AQVA Hotels & Spa, Rakvere, kell 11:00.

Lugupidamisega, Eesti Olümpiakomitee

Tokyo

Tokyo suveolümpiamängudeni on jäänud 1154 päeva, 23 tundi, 2 minutit.

PyeongChang

PyeongChangi taliolümpiamängudeni on jäänud 259 päeva, 9 tundi, 17 minutit.