EOK11031 - 15.03.2011

 

15. märts 2011. a.

Kell 11:00 - 12:00 TOP

Arutatavad teemad, informatsioon

1. Olulised kuupäevad / tähtajad lähikuudel

- 15.03.2011 – riigi spordistipendiumite kandidaadid, Kultuuriministeerium
- 22.03.2011 – Audentese Spordigümnaasiumi vastuvõtutestid, Tallinn, Otepää, kell 11:00
- 01.04.2011 – EOK treenerite kutsekomisjon, EOK, kell 11:00
- 19.04.2011 – EOK Infotund, Audentese Spordigümnaasium, kell 11:00  
- 19.04.2011 – ESBL tänuüritus, koostajatele raamatute kinkimine,  Audentese Spordigümnaasium, kell 12:00  
- 28.04.2011 – EOK täiskogu koosolek, Viru hotelli konverentsikeskus, 11:00

2. Riigikogu valimised 2011 ja sport

Riigikogu valimistel osales valijatena 580 264 kodanikku, kandidaatidena 789 valitavat!
Tulemused juba ligi 10 päeva teada, poliitilised jõujooned kujunemas. 
Kuidas läks spordiga seotud kandidaatidel?
Kaks tabelit mõtisklemiseks: 

3. Kandidaatide esitamine riiklikele spordistipendiumitele

 

Tavapäraselt esitamise tähtaeg 15. märts Kultuuriministeeriumile.
Erisus varasematest esitamistest – ei ole mõtet esitada A, B, C taseme sportlasi, kellele on tagatud OM ettevalmistuse rahastamise kaudu sportlase tasu ja selles arvestatud ka senise riigi stipendiumi määra.
Need sportlased (15) on: 
Martin Padar (judo), Ksenija Balta, Gerd Kanter, Mikk Pahapill (kergejõustik), Peeter Kümmel (suusatamine), Tõnu Endrekson, Allar Raja, Kaspar Taimsoo (sõudmine), Kaia Kanepi (tennis), Triin Aljand (ujumine),                Julia Beljajeva, Irina Embrich, Kristina Kuusk, Nikolai Novosjolov, Julia Zuikova (vehklemine).

4. Tippsportlase kõrg- ja kutsehariduse omandamise stipendiumid

Eesti Olümpiakomitee kuulutas 03. jaanuaril 2011 välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutse hariduse omandamiseks 2010/2011. õppeaasta kevadsemestriks. EOK-sse laekusid  07. veebruariks avaldused 44 sportlaselt.
EOK stipendiumikomisjoni, koosseisus Madis Lepajõe ja Epp Rebane Haridus- ja Teadus ministeeriumist, Tõnu Seil Kultuuriministeeriumist, Krista Kruuv Eesti Sportlaste Ühendusest ja Toomas Tõnise EOK-st otsustasid anda 2010/2011 õppeaasta kevadsemestri haridusstipendiumi 26 sportlasele:
1
Aava, Moonika kergejõustik stipendium    990.-    eurot
 2. Aljand, Martti ujumine stipendium 1000    eurot
 3. Aps, Eerik maadlus stipendium    971,46    eurot
 4. Glebova, Jelena uisutamine stipendium    958.-    eurot
 5. Jermakov, Janar jalgrattasport stipendium    990.-    eurot
 6. Kaldvee, Martten laskesuusatamine stipendium 1000    eurot
 7. Karu, Allar jalgrattasport stipendium 1000    eurot
 8. Kivisild, Meelis võrkpall stipendium    894.-    eurot
 9. Kuningas, Raine kergejõustik stipendium    939,50    eurot
10 Ladõgin, Georgi judo stipendium 1000    eurot
11 Liivamägi, Martin ujumine stipendium 1000    eurot
12 Minaškin, Grigori judo stipendium    613,57    eurot
13 Narusk, Priit laskesuusatamine stipendium    914.-    eurot
14 Nikolai, Mirjam korvpall stipendium    830.-    eurot
15 Nurme, Tiidrek kergejõustik stipendium    914.-    eurot
16 Oruman, Rene kergejõustik stipendium    958.-    eurot
17 Paju, Nelli vehklemine stipendium 1000    eurot
18 Pintsaar, Liane kergejõustik stipendium 1000    eurot
19 Rooba, Jürgen käsipall stipendium    990.-    eurot
20 Rooba, Urmas jalgpall stipendium    897,91    eurot
21 Sabiin, Andrus sõudmine stipendium    830,85    eurot
22 Simonlatser, Timo suusatamine stipendium    690,25    eurot
23 Slastinovski, Marko käsipall stipendium    990.-    eurot
24 Suursalu, Mari golf stipendium    843.-    eurot
25 Trepp, Jane ujumine stipendium 1000    eurot
26
 
Tähe, Tagne laskesuusatamine stipendium 1000    eurot

5. EOK liikmelisus - EOK täiskogu päevakorrapunkt


EOK täiskogul 24.04.2008 kehtestati spordialaliitudele EOK liikmeks olemiseks kriteeriumid:
1. Peab kuuluma vastava rahvusvahelise (ülemaailmse või Euroopa) spordialaliidu liikmeskonda koos sellest tulene  vate õiguste ja kohustustega; 
1.1.1 EOK liikmeks vastuvõtmisel alates 2009. aastast tuleb juhinduda taotleva liidu rahvusvahelise spordiföderatsiooni / liidu kuulumisest SportAccord (Rahvusvaheliste Spordi-föderatsioonide Peaassotsiatsiooni) liikmeskonda. 
2. Peab ühendama vähemalt viit spordiklubi, kus harrastatakse antud spordiala;
3. Need liikmes-klubid peavad tegutsema vähemalt kahes territoriaalses üksuses, milleks on maakonnad ja Tallinna, Tartu, Kohtla-Järve, Narva ning Pärnu linnad;
4. Peab korraldama omal spordialal iga-aastaseid Eesti meistrivõistlusi vähemalt absoluutsele vanuseklassile ja ühele järelkasvu vanuseklassile.

 

6. Audentese Spordikooli seis martsis 2011.a. 
 
Spordiala RT piirarv Audentese õpilasi   Uusi   Uusi   15.03.
   TALLINN 2011/2012 Jätkavad neist sisekonkursil min max Kandidaaate
1 Kergejõustik  44 32 -7 12 19 21
2 Korvpall 24 21 -6 3 9 37
3 Võrkpall 24 18 -1 6 7 13
4 Judo 12 11 -1 1 2 9
5 Maadlus 12 10 -3 2 5 12
6 Käsipall 12 5 -2 7 9 10
7 Tennis 10 8 -3 2 5 0
8 Ujumine 12 11 0 1 1 5
9 Lisatellimus* ja muud alad 48 17 -1 31 32 18
  KOKKU 198 133 -24 65 89 125
  Spordiala RT piirarv Audentese õpilasi   Uusi   Uusi    
  OTEPÄÄ 2011/2012 Jätkavad neist sisekonkursil min max  
1 Suusaliit (mm+kv+sh) 24 20 -5 4 9 10
2 Laskesuusatamine 8 4 -1 4 5 1
3 Jalgrattasport 14 8 -3 6 9 16
4 Lisatellimus* ja muud alad 4 0 0 4 4 6
  KOKKU 50 32 -9 18 27 33
 

Marek Kaleta info külalisõpilaste (vahelduva kontingendi) kohtade kasutamisest
Tavapärane tabel: külalisõpilased 01.08.2010.-15.03.2011

   Spordiala Eraldatud Kasutatud   Kasutamata
   TALLINN külalispäevi külalispäevi % külalispäevi
1 Kergejõustik  700 351 50% 349
2 Korvpall 300 10 3% 290
3 Võrkpall 300 188 63% 112
4 Judo 167 75 45% 92
5 Maadlus 333 48 14% 285
6 Laskmine 100 45 45% 55
7 Käsipall 200 146 73% 54
8 Tennis 200 160 80% 40
9 Ujumine 700 288 41% 412
  KOKKU 3000 1311 44% 1689
  Spordiala Eraldatud Kasutatud   Kasutamata
   OTEPÄÄ külalispäevi külalispäevi % külalispäevi
1 Suusaliit (mm+kv+sh) 200 96 48% 104
2 Laskesuusatamine 0 0 0% 0
3 Jalgrattasport 200 80 40% 120
  KOKKU 400 176 44% 224

Tegevuste ajagraafik: märts 2011

  2) Spordialaliidud esitavad EOK-le kandidaatide nimed – 08.03.2011
  3) EOK esitab Audentesele kandidaatide nimed  – hiljemalt 15.03.2011
  4) Audentese õppenõukogu, sisekonkursile suunamine – 17.03.2011
  5) EOK-le info Audentese sisekonkursile suunatud õpilastest – 21.03.2011
  5) Vastuvõtuvestlused (1.) õpilaskandidaatidega Tallinnas ja Otepääl – 22.03.2011 kell 11:00
  6) Vastuvõtuvestluste (1.) tulemuste teatamine EOK-le – 28.03.2011

7.  Tippsportlaste asukoha-ankeedid / EAD - WADA reeglistik

 

EOK – spordialaliitude lepingutest tulenevalt peavad OM-ettevalmistusse kaasatud sportlased esitama 
regulaarselt andmed oma asukoha kohta, et võimaldada võistlusväliste dopingukontrollide läbiviimist.  
Eeloleva kvartali osas: aprill-mai-juuni) asukoha info täita hiljemalt 30.03.2011.a.!
- asukoha info tuleks esitada võimalikult täpselt.  Märgitud peavad olema: kodune aadress, treeningu kohad, laagrid, võistlused).
- lisaks tuleb iga päeva peale märkida 1 tunnine ajavahemik, kus ollakse kindlasti kättesaadav testimiseks.

- info edastada läbi ADAMS´i süsteemi ja kiired viimase hetke muudatused võib saata SMS´ga numbrile +372 52 92 184

- vastavalt EAD reeglitele, punkt 3.4 Kolmekordne testimisel mitteosalemine ja/või mitteesitamine (ükskõik millises kombinatsioonis) 18 kuu pikkuse ajavahemiku jooksul kujutab endast dopinguvastase reegli rikkumist ja selle tulemuseks võib olla kuni 2 aastane võistluskeeld.

Lisatud kiri sportlastele, kes kuuluvad Eesti Antidopingu testimisbaasi.
 
Enam infot: Gea Muru, testijuht , gea.muru@antidoping.ee
SA Eesti Antidoping - Maakri 28a, 10145 Tallinn
Mob. +372 52 92 184; Tel.  +372  6 825 985; Fax. +372  6 825 986; www.antidoping.ee

8. Tulumaksusoodustustega MTÜ & SA nimekiri

22. veebruaril 2011 toimus tulumaksusoodustustega MTÜ ja SA nimekirja arvamise asjatundjate komisjoni 
istung. Arutelude ja ettepanekute kommentaarid.


9. Haigekassa

Vabatahtlik ravikindlustus. Probleem selle sõlmimisel, kui isik, keda soovitakse kindlustada, pole lepingu sõlmimise soovihetke kuule eelneva 2 aasta jooksul olnud vähemalt 12 kuud kindlustatud isik. http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/taotlemine/vabatahtlik/


10. Tutvustus – Vinni spordikompleks

Esitlus
Ergo Prave – juhataja info@vinnisport.eu 
Vinni Spordikompleks AS
Sõpruse tn. 16, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa
Tel.: +372 3257164, +372 56 695613, www.vinnisport.eu 
  
11. Eesti Spordiregistri (ESR) andmete uuendamine küsitlustega „Spordiorganisatsioon“ ja 
„Spordikool“

15.03.-31.05.2011
Seletav tekst lisatud.

12. Spordikoolituse ja –Teabe SA info ja koolitused:

20.aprillil, kell 10:00-16:30 Tallinnas Pirita TOP Spa konverentsiruumis RUHNU (Regati pst 1) 
"MS Office programmidega iga päev töö hõlbustamine" koolitus.
Koolitajad: BCS Koolituse spetsialistid
Koolitusele registreerimine: liisa@spordiinfo.ee või tel. 5180769
Koolituse hind: 32 eur osaleda

12.mail, kell 10:00-17:30 Tallinnas Pirita TOP Spa konverentsiruumis RUHNU (Regati pst 1)
Praktiline treening-koolitus: Kuidas pidada edukaid läbirääkimisi?
Koolitaja: Katrin Aava (Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni magistriõppekava õppejõud)
Koolitusele registreerimine: liisa@spordiinfo.ee või tel. 5180769
Koolituse hind: 32 eur osaleda 

16. Järgmine EOK infotund 19. aprillil 2011. a., kell 11:00, Audentes, Tondi 84

Tokyo

Tokyo suveolümpiamängudeni on jäänud 1154 päeva, 22 tundi, 58 minutit.

PyeongChang

PyeongChangi taliolümpiamängudeni on jäänud 259 päeva, 9 tundi, 13 minutit.