Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis

Tänapäevasele spordikorraldusele Eestis pandi alus oluliste muudatustega 1980ndate lõpus ja 1990ndate alguses. Kolme aastakümne jooksul on spordi ja spordiorganisatsioonide roll ühiskonnas oluliselt laienenud.

Pidevas arengus on spordiklubide, -seltside ja –liitude võrgustik, kus tegeletakse nii saavutus- ja võistlusspordiga ning aina enam ka liikumisharrastuse ja spordiõpetamisega ning avatud spordiürituste korraldamisega. Sellega kaasatakse suurt osa elanikkonnast ja mõjutatakse nende tervisekäitumist ja elustiili.

Muutunud on ühiskonna ja avaliku sektori hoiakud sporti. Spordiorganisatsioonidele luuakse soodsamaid tegutsemistingimusi, sellega kaasnevad ka kõrgendatud ootused nende tegevuse mõju ja nõudlikkus tegutsemise korraldamise osas. Üha tähtsamaks on kujunenud spordiorganisatsioonide usaldusväärsus, seda nii liikmete ja harrastajate, koostööpartnerite ja avaliku sektori, ühiskondliku arvamuse ja seda kujundava meedia poolt.

Seetõttu on spordiliikumise jätkuva tegevussuutlikkuse kasvuks ning valdkonnale suunatud ootuste täitmiseks oluline luua ja rakendada spordiorganisatsioonide kokkuleppeline käitumisraamistik - hea juhtimise tava põhimõtete kogum. Hea juhtimise tava rakendamine ei ole eesmärk omaette, vaid abinõu protsessis, mille sihiks on tugevate, oma tegevuses läbipaistvate, demokraatlikult juhitud ja ootuspärast teenust pakkuvate spordiorganisatsioonide võrgustik.

Hea juhtimise tava kujundamine ja rakendamine on viimasel aastakümnel olnud Rahvusvahelise Olümpiakomitee, rahvusvaheliste spordiliitude ja Euroopa Liidu Nõukogu ning Komisjoni prioriteediks avatud, usaldusväärse ja jätkusuutliku spordiorganisatsiooni arendamisel, partnerlussuhete tugevdamisel riigivõimu institutsioonidega.

Eesti Olümpiakomitee on seisukohal, et suutlikud ja asjatundlikud, avatult ja avalikes huvides tegutsevad, läbipaistva töökorraldusega ja demokraatlikult juhitud spordiorganisatsioonid saavad efektiivsemalt mõjutada inimeste elustiili, kujundada liikumis- ja spordiharrastuse kaudu positiivseid väärtushinnanguid, kaasata harrastajaid, aidata spordile pühendunutel realiseerida oma eeldused ning eesmärgid, teha Eesti spordi kaudu väärikalt tuntuks.

Eesti Olümpiakomitee on koostanud hea juhtimise tava spordiorganisatsioonidele, mille kinnitas EOK täiskogu 17. mail 2017. Kõik Eesti spordiorganisatsioonid on kutsutud seda kokkulepet heaks kiitma!

Dokument: Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis

Tõendamaks, et hea juhtimise tava tunnistatakse ja järgitakse, saavad spordiorganisatsioonid selle kinnitada oma üldkoosoleku või juhatuse poolt ning allkirjastada organisatsiooni esindusõigusliku isiku poolt spordiportaali www.sport.ee Hea juhtimise tava veebilehel.

Hea juhtimise tavaga liitunud spordiorganisatsioonid tähistatakse Eesti spordiregistris vastava tunnustusmärkega.

Tokyo

Tokyo suveolümpiamängudeni on jäänud 1072 päeva, 8 tundi, 52 minutit.

PyeongChang

PyeongChangi taliolümpiamängudeni on jäänud 176 päeva, 19 tundi, 7 minutit.