Olümpiasümboolika

Olümpiarõngad ja nende kasutamine

Olümpiarõngad kuuluvad eksklusiivselt Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele (ROK). See on kaubamärk, mis on kaitstud üle kogu maailma. Olümpiarõngaid tohib kasutada ainult ROKi kirjalikul nõusolekul.

ROK’i kirjaliku nõusoleku taotlemiseks saatke e-mail aadressile legal@olympic.org .

Taotlus on inglise- või prantsusekeelne ja peab sisaldama järgmist informatsiooni:
* Kes on taotluse esitaja? Nimi, aadress, telefon, e-maili aadress. Organisatsioon, firma,
   muuseum, eraisik;
* Millise materjaliga on tegemist? (tekst, pilt või video);
* Kuidas materjale kasutatakse? Isiklikuks otstarbeks (no broadcasting), õppematerjalina,
   näitusel, produktsioon/broadcasting vms.

Lisainformatsioon

Lisaks rõhutame, et:
a)  kaubamärkide: olümpiarõngad, olümpiamängude embleemid ja piktogrammid*
b)  olümpia sümbolite: olümpiatõrvik, olümpiahümn, olümpiatuli, olümpia
     motto citius, altius, fortius*
c)  sõnaühendite “Olympic”, “Olympiad”, “Olympic Games”, “Rio 2016” ja nende
     sõnaühendite tõlgete*

Kõik õigused kuuluvad eksklusiivselt Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele.
Ülaltoodud kaubamärkide, sümbolite ja sõnaühendite kasutamine mistahes ajal mistahes reklaamides on keelatud, kui ei ole antud eriluba ROK’i täitevkomitee poolt.  Eriluba on antud ROK’I TOP partneritele, olümpiamängude toetajatele, ametlike broadcaster’itele ja rahvusliku olümpiakomitee toetajatele.

* Loetelu ei ole lõplik. Kõigi ROKi omandis olevate ja õigustega kaetud materjalide saamiseks pöörduge ROKi poole legal@olympic.org
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eesti Olümpiakomitee logo ja selle kasutamine

Eesti Olümpiakomitee logo kuulub eksklusiivselt Eesti Olümpiakomiteele (EOK). See on kaubamärk, mis on kaitstud Eesti territooriumil. Eesti Olümpiakomitee embleemi tohib kasutada ainult EOK kirjalikul nõusolekul.

EOK kirjaliku nõusoleku taotlemiseks saatke e-mail aadressile eok@eok.ee .

 

 

Taotlus peab sisaldama järgmist informatsiooni:
* Kes on taotluse esitaja? Nimi, aadress, telefon, e-maili aadress. Organisatsioon, firma,
   muuseum, eraisik;
* Millise materjaliga on tegemist? (tekst, pilt või video);
* Kuidas materjale kasutatakse? Isiklikuks otstarbeks (no broadcasting), õppematerjalina, näitusel,
  produktsioon/broadcasting vms.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olümpiamängude sümboolika ja selle kasutamine

RIO2016 olümpiamängude logo, sõnaühend RIO2016, RIO2016 font, RIO2016 piktogrammid kuuluvad eksklusiivselt Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele (ROK). Need on kaubamärgid ja sümbolid, mis on kaitstud üle kogu maailma. Olümpiamängude logo jt õigustega kaitstud märke ja sõnaühendeid tohib kasutada ainult RIO2016 olümpiamängude  korralduskomitee kirjalikul nõusolekul. Vaata ka http://www.rio2016.com/en/copyright

Kirjaliku nõusoleku taotlemiseks saatke e-mail aadressile protecaoasmarcas@rio2016.com.

Taotlus on inglisekeelne ja peab sisaldama järgmist informatsiooni:
*  Kes on taotluse esitaja? Nimi, aadress, telefon, e-maili aadress. Organisatsioon, firma,
    muuseum, eraisik;
*  Millise materjaliga on tegemist? (tekst, pilt või video);
*  Kuidas materjale kasutatakse? Isiklikuks otstarbeks (no broadcasting), õppematerjalina,
    näitusel, produktsioon/broadcasting vms.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olümpiasümboolika kasutamine ajakirjanduslikel eesmärkidel

Olümpiasümboolika kasutamine ajakirjanduses on lubatud vaid juhul kui materjali ei sisalda reklaami.

Täpsemate reeglitega saate tutvuda siit http://www.olympic.org/Documents/THE%20IOC/IOC_guide_media_web%2029.11.13.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sportlaste kasutamine reklaamides

Olümpiaharta reegel 40 (Rule 40) keelab sportlastel ja teistel olümpiale akrediteeritud isikutel anda oma isikut, nime, pilti, videot jne kasutada mistahes reklaamides  (olenemata kommunikatsioonikanalist – tele, raadio, välimeedia, print, veeb, facebook jne jne).

Kui sportlane seda reeglit rikub, siis võidakse ta olümpiamängudelt diskvalifitseerida.

RIO2016 olümpial kehtib Rule40 perioodil 27.juuli - 24.august 2016 ehk kogu olümpiaperioodi (5.-21.august) ja lisaks kokku 13 päeva enne ja –pärast olümpiamänge.

RIO2016 olümpiamängude ajal lubab Rahvusvaheline Olümpiakomitee alljärgnevaid erandeid:
* ROKi TOP partnerid, RIO2016 toetajad ja ametlikud broadcaster’id võivad kasutada olümpiakoondise liikmeid oma reklaamides.
* Rahvusliku olümpiakomitee toetajad võivad kasutada olümpiakoondise liikmeid oma reklaamides, juhul kui reklaamid jäävad riigi piiridesse.

 

Tokyo

Tokyo suveolümpiamängudeni on jäänud 1098 päeva, 21 tundi, 38 minutit.

PyeongChang

PyeongChangi taliolümpiamängudeni on jäänud 203 päeva, 7 tundi, 53 minutit.