Koolitused sportlastele

Rahvusvahelise Olümpiakomitee topeltkarjääri koolitused

Esmakordselt Eestis:
 • ROKi topeltkarjääri koolitus tippsportlastele 3. oktoobril 2017 kell 10.00-18.00 Tallinnas Olümpia hotellis. Esmajärjekorras kutsutud olümpiaettevalmistusprogrammi kuuluvad sportlased, nende treenerid ja tugimeeskonnad, lisaks alaliitude vastutavad treenerid ja koolitusjuhid.
 • ROKi topeltkarjääri koolitus noorsportlastele 4. oktoobril 2017 kell 14.00-18.00 Tallinnas Olümpia hotellis. Esmajärjekorras kutsutud EOK noorte saavutusspordi toetussüsteemi kuuluvad sportlased, EOK järelkasvutiimi "Märka järgnevat põlvkonda" liikmed ja ERGO stipendiaadid ning nende treenerid ja tugimeeskonnad. 
ROKi koolitajad: Pedro Yang ja Claudia Bokel

Koolitus on osalejatele tasuta. Kohtade arv mõlemale koolitusele on piiratud.

Info ja registreerimine maris@eok.ee

Eesti Olümpiakomitee koolitused

Alaliitude kutsel korraldab EOK sportlastele koolitusi järgmistel teemadel:
 • Suhtlemine meediaga ja sotsiaalmeedias
Loengu kestus kuni 1,5h või kokkuleppel võimalik pikem koolitus koos praktiliste harjutustega.
Koolituse maksumus EOK liikmesorganisatsioonidele 50 eurot, väljaspool Tallinnat 75 eurot.
 • Intervjuukoolitus koos praktilise kaameratreeningu ja analüüsiga
Koolituse kestus 3-6 tundi sõltuvalt osalejate vajadustest, senistest kogemustest ja osalejate arvust.
Sellest sõltub ka koolituse maksumus.

Soovi korral on võimalik korraldada koolitusi ka teistel teemadel.

Kontakt: Maris Lindmäe maris@eok.ee

Spordimeditsiini Sihtasutuse koolitused

EOK poolt ellu kutsutud Spordimeditsiini Sihtasutus pakub koolitusi järgnevatel teemadel:
 • Traumad (spordivigastused, ravivõimalused)
 • Vigastuste ennetamine
 • Toitumine ja toidulisandid – toitumise põhitõed ja toitumishäired
 • Tervis, sportlase edu pant, kuidas olla ja jääda terveks. Sport ja reisimine, hügieen, olme, puhkus. Ülekoormus ja alakoormus. Naissportlaste eripärad
 • Spordimeditsiinilised terviseuuringud – miks, kellele, mida ja millal? 
Loengu kestus 1,5h või kokkuleppel. Loengu maksumus EOK liikmesorganisatsioonidele 200 eurot. Väljaspool Harjumaad lisandub transpordikulu 0,30 eurot / km (edasi-tagasi).

Oma koolitussoovist palub Sihtasutus teada anda võimalikult pikalt, soovitavalt vähemalt paar kuud.

Kontakt: Merju Mahmastol merju@sportmed.ee.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi koolitused

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum pakub koolitusi järgnevatel teemadel koos värvikate näidete ja unikaalse fotomaterjaliga:
 • Eesti spordiajalugu – ülevaade Eesti spordiloo algusest ja arengutest, verstapostidest ja saavutustest
 • Soovitud spordiala ajalugu – konkreetse spordiala ajaloo ülevaade (oleneb spordialast)
 • Olümpiamängude ajalugu – olümpiamängud antiikajast tänapäevani
 • Aus mäng ja olümpiaväärtused – spordi laiem roll ja tähendus
 • Muud teemad (dopingulugu, spordirajatiste areng, antiiksport jne)
Loengu kestus 1h või kokkuleppel.
Loengu maksumus EOK liikmesorganisatsioonidele 60 eurot, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi seminariruumides toimuva ürituse raames 30 eurot (sisaldab käibemaksu). Väljaspool Tartumaad lisandub transpordikulu 0,30 eurot / km (edasi-tagasi).

Kokkuleppel võimalikud ka lisavõimalused:
 • Võistkondlik spordiviktoriin – valikvastuste ja interaktiivse tabeliga meeleolukas viktoriin
 • Tutvumine ajalooliste spordivahenditega – ajaloolised leiud spordimuuseumi kogudest
Kontakt: info@spordimuuseum.ee

SA Eesti Antidoping koolitused

Sihtasutuse Eesti Antidoping koolituste eesmärk on ära hoida keelatud ainete ja keelatud võtete tahtlik või tahtmatu kasutamine sportlaste poolt. Maailma dopinguvastane koodeks seab selle kohustuse muuhulgas ka spordialaliitudele, kes oma võimaluste ja vastutuse piires kavandavad, viivad ellu ja hindavad dopinguvaba sporti edendavaid teavitus- ning koolitusprogramme.

Koolitused noorsportlastele:
 • Dopingu kahjulik mõju
 • Sportlase õigused ja kohustused
 • Dopingukontrolli läbiviimine
Koolitused tippsportlastele:
 • Sportlase õigused ja kohustused
 • Raviotstarbelise kasutamise erand (TUE)
 • Toidulisanditega kaasnevate riskide maandamine
Koolitused võistkondadele ja koondistele:
 • Sotsiaalse surve mõju dopingu kasutamisel
 • Dopinguvaba spordi põhimõtetes kokkuleppimine
Koolitused treeneritele ja/või muule tugimeeskonnale:
 • Sportlase ja tema tugipersonali õigused ning kohustused
 • Sportlase hoiakute kujundamine
Koolituse pikkus ja maht selgub läbirääkimiste käigus, sõltudes konkreetsest sihtgrupist, kogunemise eesmärgist (kas tegu on eraldiseisva üritusega või osa näiteks spordilaagrist) ja spordialast.

Koolitused on spordialaliitude jaoks tasuta, erandkorras võib ette tulla transpordi- või materjalikulude katmist.

Kontakt: Elina Kivinukk, elina.kivinukk@antidoping.ee, tel 5628 7762