VIII Eesti Spordi Kongress

VIII Eesti Spordi Kongress toimus 13. novembril 2014 Paide Kultuurikeskuses.

Kaheksanda Eesti Spordi Kongressi keskne osa oli Eesti spordi arengusuundi defineeriv strateegiadokument „Eesti sport – arengustrateegia 2030“. Kongressil oli kandev roll aruteludel, mis lahkasid arengustrateegia nelja suurt eesmärki:
  1. valdav osa Eesti elanikest liigub ja spordib;
  2. liikumine ja sport on oluline majandusharu;
  3. liikumine ja sport on vaimsuse, sidususe ja positiivsete väärtushinnangute kandja;
  4. Eesti riik on rahvusvahelisel tasemel tulemuslikult ja väärikalt esindatud.

Antud strateegiadokument on esimene Eesti spordi arengukava alates iseseisvuse taastamisest. Dokument on valminud spordivaldkonna ühistööna, millesse kõik on saanud oma sisendi anda.

Teemad: Spordistateegia 2030
Tutvu kongressil esitletud strateegiaga „Ettepanekud Eesti spordipoliitika põhialuste 2030 koostamiseks“ ning selle põhjal kirjutatud eelnõu tekstiga „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030 - koostamiseks ja esitamiseks Riigikogule“.
 

Kongressil peetud kõned

Kultuuriministri Urve Tiiduse tervitus tekstina ja videona
EOK presidendi Neinar Seli kõne tekstina ja videona
EOK asepresident Toomas Tõnise ettekanne "Spordistrateegia koostamine ja rakendamine" tekstina ja videona
EOK aupresidendi Tiit Nuudi kongressi kokkuvõte tekstina ja videona
 

Vestlusringide salvestused

Liikumisharrastus
Vestlusringis osalesid Mart Einasto, Toomas Kivimägi ja Toomas Kruusimägi, arutelu juhtis Priit Simson
 
Sport ja majandus
Vestlusringis osalesid Reet Hääl, Valdo Kalm ja Siim Nõmmoja, arutelu juhtis Hanno Tomberg

Sport ja vaimsus
Vestlusringis osalesid Ralf Allikvee, Are Altraja ja Karol Kovanen, arutelu juhtis Hannes Rumm
 
Tippsport
Vestlusringis osalesid Martti Raju ja Tõnu Tõniste, arutelu juhtis Urmo Soonvald

Tokyo

Tokyo suveolümpiamängudeni on jäänud 1098 päeva, 21 tundi, 32 minutit.

PyeongChang

PyeongChangi taliolümpiamängudeni on jäänud 203 päeva, 7 tundi, 47 minutit.