2018 järelkasvutiim

Eesti Olümpiakomitee kuulutas välja konkursi EOK järelkasvutiimi „Märka järgnevat põlvkonda 2018".

Esitada saab suve- ja taliolümpiaalade, pallimängualade ning mitteolümpialaade noorsportlasi sünniaastaga 1995-1998.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 25. veebruar 2018.

Järekasvutiimi saavad kandideerida sportlased:
  • kes omavad Eesti Vabariigi kodakondsust;
  • kelle sünniaasta on 1995-1998;
  • kes on võistelnud Eesti eest täiskasvanute tiitlivõistlustel ja teistel täiskasvanute rahvusvahelistel võistlustel;
  • kes on täitnud alade grupile määratud kriteeriumid;
  • kes treenivad ja võistlevad Eesti eest 2018. aastal;
  • kes järgivad oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid ning on eeskujuks noorematele;
  • kes ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid.
Järelkasvutiimi põhikoosseisu stipendiumid on 2000 eurot. Treenerite stipendiumid on 1000 eurot. Sportlaste stipendiumeid rahastab Eesti Olümpiakomitee, treenerite stipendiume Eesti Kultuurkapital.

Suveolümpialade kriteeriumid ja kandidaatide esitamise vorm
Taliolümpiaalade kriteeriumid ja kandidaatide esitamise vorm
Suured võistkonnaalade kriteeriumid ja kandidaatide esitamise vorm
Mitteolümpiaalade kriteeriumid ja  kandidaatide esitamise vorm
Noore talendi kriteeriumid ja kandidaatide esitamise vorm
Eristipendiumid

Lisainfo:
Natalja Inno
E-post: natalja@eok.ee
Tel: 5556 6404