Topeltkarjäär: õpingute ja karjäärinõustamine

Eesti Olümpiakomitee topeltkarjääriprogrammi koostöö raames pakub Eesti Töötukassa sportlastele tasuta õpingute ja karjäärinõustamist.

Nõustamisel saab:

  • arutada õpisoove ja õppimisvõimalusi
  • analüüsida ameteid ja erialasid
  • rääkida tööturu trendidest ja anda infot töömaailma hetkeolukorra kohta
  • rääkida töötamisvõimalustest
  • koostada CV- d ja motivatsioonikirja
  • valmistuda tööintervjuuks ja soovi korral seda läbi mängida
  • teha karjääriplaani ja toetada selle elluviimist
  • arutada töötamisvõimaluste ja isiksuslike tugevuste (sh motivatsiooni, kasvukohtade ja sihtide) üle

Nõustamisel kasutatakse lisaks vestlusele kirjalikke töölehti ja pakutakse vastavalt vajadusele testide täitmise võimalust. Kõik kasutatavad meetodid arutatakse eelnevalt koos läbi.

Eesti Töötukassa karjäärinõustajaid on spordiorganisatsioonidel võimalik tasuta kutsuda rääkima või töötubasid läbi viima ka näiteks laagritesse. Sellest võimalusest saab lähemalt lugeda siit.

Kuidas karjäärinõustamine toimub?

Karjäärinõustamine toimub individuaalselt või grupis. Lisaks silmast-silma toimuvale kohtumisele on võimalik nõustamist viia läbi ka e-kirja või Skype'i vahendusel.

Individuaalsel nõustamisel osaleb sportlane karjäärinõustajaga kahekesi. Üldjuhul kestab nõustamine 45 minutit. Kui küsimusi on rohkem ja teemad vajavad põhjalikumat käsitlemist, on nõustamisel võimalik käia rohkem kui üks kord.

Grupinõustamises osaleb rohkem inimesi (tavaliselt 8 – 16). Grupis suheldes on võimalik õppida teiste kogemustest ja jagada enda omi, arendada koostöö- ja eneseväljendusoskusi ning leida tuge grupikaaslastelt.

Vali endale altpoolt karjäärinõustaja ning võta temaga otse ühendust - saada nõustajale lühike enesetutvustus - kes Sa oled, millega oled siiani tegelnud ja millised teemad Sind huvitavad.

Sportlaste karjäärinõustajad