Inimeste juhtimise koolitused

EOK inimeste juhtimise koolitusprogramm 2018 teisel poolaastal:

26. septembril kl 10.00-17.30 ja
6. novembril kl 10.00-17.30
Metoodilise enesekehtestamise baas- ja kompleksoskused,
alaliitude presidentide grupp
27. septembril kl 10.00-17.30 ja
31. oktoobril kl 10.00-17.30
Metoodilise enesekehtestamise baas- ja kompleksoskused, spordijuhtide ja -töötajate grupp 5
16. oktoobril kl 10.00-17.30
Tagasiside andmise ja vastupanuga toimetuleku praktiline treening
29. novembril kell 10.00-17.30Konfliktide vahendamise praktiline treening
6. detsember kell 10.00-17.30Muutuste juhtimine, sh muutustega kaasneva stressi juhtimine

Koolitusprogrammis on eeskätt oodatud spordiorganisatsioonide juhid, saavutusspordi- ja spordialade juhid ning koondiste ja meeskondade treenerid, aga ka kõik teised sporditöötajad, kes oma töös inimeste juhtimisega kokku puutuvad.

Inimeste juhtimise koolitustel osalemiseks on vajalik läbida esmalt kahepäevane aluskoolitus "Metoodilise enesekehtestamise baas- ja kompleksoskused", mille järel saab osaleda edasijõudnute teemakoolitustel, näiteks: tagasiside andmine, konfliktide vahendamine, läbirääkimisoskused jne.

Igas grupis on sõltuvalt koolitusest 10-12 osalejat. Kui koolitusele on rohkem soovijaid kui kohti, on prioriteet alaliitude esindajatel. Efektiivsema grupidünaamika tagamiseks püüame silmas pidada, et ühes koolitusgrupis ei oleks samast organisatsioonist mitu inimest.

Kõigil koolitustel on teoreetiline osa + praktiline videotreening.

Koolituste läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Registreerimisvormi leiate siit.

Küsimuste korral pöörduge: maris@eok.ee või 5222 426 (Maris Lindmäe, EOK).

Kahepäevane aluskoolitus "Metoodilise enesekehtestamise baas- ja kompleksoskused"

 • 27. septembril kl 10.00-17.30 ja 31. oktoobril kl 10.00-17.30 - sporditöötajate grupp 5
 • 26. septembril kl 10.00-17.30 ja 6. novembril kl 10.00-17.30 - alaliitude presidentide grupp
 • Toimumispaik: TERE Tennisekeskuse Lavendli saal (Sõjakooli 10, Tallinn)

Koolitus annab metodoloogilisi oskusi (sh aktiivne kuulamine, kehtestav minasõnum, käiguvahetus, toimetulek vastupanuga jne) toimetulekuks keerulistes suhtlemis- ja läbirääkimisolukordades ning aitab efektiivsemalt toime tulla raskete suhtlemispartneritega.

Koolituse tulemusena oskavad osalejad erinevates suhtlussituatsioonides senisest teadlikumalt valida tõhusaid enesekehtestamisstrateegiaid.

Mõlemal koolituspäeval on teoreetiline osa + praktiline videotreening osalejate praktikast pärit keeruliste juhtumitega.

Koolitaja: Tiit Kõnnussaar - 7. riikliku kutsetasemega suhtlemistreener ja juhtimiskoolitaja, kes on teiste seas koolitanud ka Swedbanki, Omniva, Cybernetica ja Skype juhte ning juba ka neli gruppi spordijuhte.

Koolituse kahe päeva tasu on kokku 100 eurot, mis sisaldab käibemaksu, materjale ja kohvipause (kuid mitte lõunasööki). Registreeringut tühistada on võimalik kuni nädal enne esimest koolituspäeva.

Tagasiside andmise ja vastupanuga toimetuleku praktiline treening

 • 16. oktoobril kl 10.00-17.30
 • Toimumispaik: TERE Tennisekeskuse Lavendli saal (Sõjakooli 10, Tallinn)
Treeningu tulemusena teavad osalejad:
 • kuidas luua tagasiside vastuvõtmiseks sobiv emotsionaalne keskkond,
 • milline roll on erinevatel tagasiside vormidel ja tehnikatel (positiivne, korrigeeriv, neutraalne, edasiside),
 • kuidas tekib vastupanu, millised on vastupanu liigid ja vastupanuga toimetuleku tehnikad.
Osalejad õpivad kombineerima ja kasutama suhtlemise baasoskusi tõhusa tagasiside andmiseks ning vastupanuga toimetulekuks, samuti ise tagasisidet vastu võtma. Toimub praktiline oskuste harjutamine (videoharjutused tagasiside andmise ja vastupanuga toimetuleku kohta).

Koolitaja: Tiit Kõnnussaar - 7. riikliku kutsetasemega suhtlemistreener ja juhtimiskoolitaja, kes on teiste seas koolitanud ka Swedbanki, Omniva, Cybernetica ja Skype juhte.

Koolituspäeva tasu on 50 eurot, mis sisaldab käibemaksu, materjale ja kohvipause (kuid mitte lõunasööki).  Registreeringut on võimalik tühistada kuni nädal enne koolituse toimumist.

Konfliktide vahendamise praktiline treening

 • 29. novembril kell 10.00-17.30
 • Toimumispaik: TERE Tennisekeskuse Lavendli saal (Sõjakooli 10, Tallinn)
Treeningu eesmärgiks on omandada tõhusad strateegiad konfliktide vahendamiseks. Koolituse tulemusena teavad osalejad, milline on tõhus konfliktide vahendamise mudel, kuidas kasutada suhtlemise baasoskusi vajaduste väljaselgitamiseks, pingete vähendamiseks ja konflikti tõhusaks vahendamiseks.

Koolitusel käsitletakse järgimisi teemasid:
 • Mis on konflikt. Vajadus- ja väärtuskonflikt. Konflikti vahendamise üldine mudel.
 • Konflikti kujunemine ja selle eskaleerumist toetavad mehhanismid
 • Ärevus ja kolmnurgad ning nende mõju konfliktile
 • Konflikti vahendamise mudel ja strateegiad
 • Grupiprotsessid ja nende kasutamine konfliktide vahendamisel
 • Baasoskuste kasutamine konfliktide de-eskaleerimisel ja ärevuse vähendamisel
 • Koostöö saavutamine
 • Vastutus ja selle jagamine
 • Praktiline oskuste harjutamine videoharjutustes konflikti vahendamisel
Koolitaja: Tiit Kõnnussaar - 7. riikliku kutsetasemega suhtlemistreener ja juhtimiskoolitaja, kes on teiste seas koolitanud ka Swedbanki, Omniva, Cybernetica ja Skype juhte.

Koolituspäeva tasu on 50 eurot, mis sisaldab käibemaksu, materjale ja kohvipause (kuid mitte lõunasööki). Registreeringut on võimalik tühistada kuni nädal enne koolituse toimumist.

Muutuste juhtimise treening, sh muutustega kaasneva stressi juhtimine

 •  6. detsember kell 10.00-17.30 
 • Toimumispaik: TERE Tennisekeskuse Lavendli saal (Sõjakooli 10, Tallinn)
Treeningu eesmärk on õppida käivitama ja käigus hoidma muutusi ning toime tulema selle käigus tekkida võivat stressi ja vastupanuga ning iga osaleja enda muudatuse plaani koostamine.

Treeningu tulemusena teavad osalejad, millised on muudatuste sisseviimise mudelid, kuidas kasutada suhtlemise baasoskusi teise poole stressi ja hirmude maandamiseks ning kuidas toime tulla vastupanuga.

Koolitusel käsitletakse järgimisi teemasid:
 • Muudatuste olemus, 3 (Lewin) ja 8 sammuline (Kotter) mudel
 • Muudatuste käigus tekkida võivad takistused
 • Lahtisulatamine (muudatuse ettevalmistamine, möödapääsmatuse näitamine, visiooni ja strateegiate loomine)
 • Muutmine (muutuse kommunikeerimine, võimustamine ja takistuste kõrvaldamine, kiirete võitude tekitamine)
 • Kinnikülmutamine (muudatuste jätkamine)
 • Muutustega kaasneva stressi juhtimine (stressikõver ja selle mõju muutusele),
 • Kaitsemehhanismid ja baasoskuste kasutamine nendega toimetulekuks
 • Individuaalne muutuste juhtimise kava koostamine ja sammude ettevalmistamine
  oma planeeritavale muudatusele. Muutuste kava tagasisidestamine
 • Videotreening muutustega seostuva vastupanu ületamiseks
Koolitaja: Tiit Kõnnussaar - 7. riikliku kutsetasemega suhtlemistreener ja juhtimiskoolitaja, kes on teiste seas koolitanud ka Swedbanki, Omniva, Cybernetica ja Skype juhte.

Koolituspäeva tasu on 50 eurot, mis sisaldab käibemaksu, materjale ja kohvipause (kuid mitte lõunasööki). Registreeringut on võimalik tühistada kuni nädal enne koolituse toimumist.