Kaitsevägi

Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Kaitseväe koostöö raames võimaldatakse kohustuslikku ajateenistusse kutsutud tippsportlastel jätkata treeningutega ka ajateenistuse läbimise ajal.

Tippsportlased on koondatud Ämaris paiknevasse staabi- ja sidepataljoni, talialade sportlastel on võimalik aega teenida ka Võrus paiknevas Kuperjanovi jalaväepataljonis. Sportlase ajateenistust saab läbida kolm korda aastas: talvel, suvel ja sügisel.

Sportlaste ajateenistusse vastuvõtmise kriteeriumid:

  • on individuaalalal Team Estonia liige;
  • täiskasvanute rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (OM, MM, EM) saavutanud individuaalselt koha 30 parema hulgas;
  • täitnud täiskasvanute rahvusvahelise tiitlivõistluste normi (OM, MM, EM);
  • noorte/juunioride rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (MM, EM, sh noorte olümpiamängud ja Euroopa noorte olümpiafestival) saavutanud individuaalselt koha 10 parema hulgas;
  • noorte/juunioride rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (MM, EM) saavutanud teatevõistluses koha 6 parema hulgas;
  • võistkonnaaladel esindanud Eesti täiskasvanute koondist;
  • võistkonnaaladel (noored) pääsenud Eesti koondisega tiitlivõistluste finaalturniirile.

Tulemused peavad olema saavutatud kandideerimise aastale eelnenud viimase 2 aasta jooksul!

Sportlane, kes soovib spordirühma kandideerida, peab oma sooviga pöörduma spordialaliitu, kes omakorda informeerib Eesti Olümpiakomiteed. Kohtade arv on piiratud (kalendriaasta peale kokku 30 kohta) ning nimekiri pannakse paika tulemuste alusel. Lõpliku otsuse teeb kaitseväe spordikomisjon, kuhu kuuluvad kaitseväe, EOK ja Kaitseressursside Ameti esindajad. 

NB! Info kandidaadist peab EOK-sse jõudma enne esimest arstlikus komisjonis käimist ehk alaliitu tuleb pöörduda kohe, kui saabub esimene kutse arstlikusse komisjoni.