Stipendiumikonkurss 2018 kevad

Eesti Olümpiakomitee ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2017/2018. õppeaasta kevadsemestril.

Avalikul stipendiumikonkursil osaleja peab vastama järgmistele tingimustele:
 • on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul või
 • on tippspordist loobunud viimase 5 aasta jooksul, kuid enne seda kuulunud Eesti koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul;
 • järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele;
 • ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid.
Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutseharidusetasulises õppes:
 • avalik-õiguslikus ülikoolis
 • eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
 • riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
 • erarakenduskõrgkoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
 • riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või munitsipaalkutseõppeasutuses
 • või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.
Stipendiumi suurus on kuni 1200 eurot.

Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt 28. jaanuariks 2018 digiallkirjastatult e-postile: natalja@eok.ee

Avalduses tuleb märkida:
Isikuandmed (nimi, isikukood, postiaadress, e-posti aadress, kontakttelefoni number, pangakonto number), kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool (õppeasutuse nimi ja riik) ja õpitav eriala, õppemaksu suurus semestris, taotletav summa.

NB! Lisaks avaldusele tuleb esitada käesoleval semestril väljastatud tõend kõrgkoolis õppimise kohta.
Korduvtaotlejatel lisada juurde viimase semestri akadeemiline õiend.

Lisainfo:
Natalja Inno
Eesti Olümpiakomitee projektijuht
Tel: 5556 6404