Treenerikutse taotlemine

Eestis on treeneritele kutseandja Eesti Olümpiakomitee, igapäevaselt tegeleb treenerikutse, treenerite koolituse jms küsimustega Spordikoolituse ja -Teabe SA. Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid, mis kontrollivad taotleja vastavust tasemenõuetele, korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.

Kutse taotlemiseks või taastaotlemiseks tuleb pöörduda oma spordiala kutsekomisjoni poole. Kutsekomisjonide kooseisu ja kontaktid leiab sport.ee lehelt.
 

Kutsestandardid (uuendatud 14.11.2018)

Juhendid

Õppematerjalid

Seadused

Kutse omistamise tasud

  • Abitreener EKR 3 (varasem I tase) - 40 eurot
  • Nooremtreener EKR 4 (varasem II tase) - 47 eurot
  • Treener EKR 5 (varasem III tase) - 56 eurot
  • Vanemtreener EKR 6 (varasem IV tase) - 72 eurot
  • Meistertreener EKR 7 (varasem V tase) - 80 eurot
  • Eliittreener EKR 8 - 100 eurot
Kutseomistamise tasu tuleb kanda spordiala kutsekomisjoni osutatud arveldusarvele.

Erandiks on kutsekomisjonide liikmed, kellele omistab kutse EOK kutsekomisjon. Kutsekomisjonide
liikmetel, kes taotlevad või taastaotlevad kutset, tuleb tasu kanda Spordikoolituse ja -Teabe SA
arveldusarvele.