Info toetuste kohta

TÄISKASVANUD

Olümpiaalade Team Estonia sportlased saavad olümpiaettevalmistuse toetust, mille eesmärk on tagada olümpiamängude koondisesse nimetatud või sinna pürgivatele tippsportlastele treeningettevalmistuse kulude katmine (sh tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatavad toetused), olümpiamängudeks ettevalmistust juhtivate treenerite kindlustamine töötasuga ja meditsiinilise teenindamise süsteemi ning antidopingualase tegevuse toimimine.

Olümpiaettevalmistuse A- ja B-taseme toetused on fikseeritud tulemuste põhised (va üksikud erandid) ning lisaks sportlasele saab toetust ka sportlase treener. C ja C+ taseme toetust saavate sportlaste nimekirja kinnitab ja muudab EOK tippspordikomisjon*. Kandidaadid esitavad spordialaliidud. C-taseme toetuse puhul ei kaasne automaatselt treeneri toetus. Tippspordikomisjon vaatab toetust saavate sportlaste ja treenerite nimekirja üle:

 • täismahus suvealad septembris ja talialad märtsis;
 • aastaringselt jooksvalt vastavalt sportlaste arengule ja tulemustele.

Sportlased saavad toetust vastavalt tasemele, mille määravad tulemused (summad ühes kuus) on saavutatud olümpiamängude programmi kuuluvatel spordialadel ja võistlusaladel:

 • A-tase

OM ja MM 1. koht: palgafond 4000 EUR ja ettevalmistustoetus 2200 EUR
OM ja MM 2.-3. koht, EM 1. koht: palgafond 2500 EUR ja ettevalmistustoetus 2200 EUR

 • B-tase

OM 4.-10. koht, MM 4.-8. koht, EM 2.-3. koht: palgafond 1600 EUR ja ettevalmistustoetus 1650 EUR

 • C-tase

OM-kandidaadid: ettevalmistustoetus 1250 EUR

 • C+ (erand)

EOK tippspordikomisjoni eriotsusega määratud toetus maailma paremikku kuuluvatele Eesti sportlastele, kes süsteemi kohaselt peaksid saama C-taseme toetust, kuid erandkorras saavad B-taseme ettevalmistustoetust 1650 eurot kuus.

Kõik olümpiaettevalmistuse toetust saavad sportlased kuuluvad automaatselt Team Estonia programmi.

Kõik toetussummad kannab EOK spordialaliitu.


TREENERID
 • A-tase
1800 EUR 
 • B-tase
1400 EUR
 • C-tase
800 EUR

Kõik toetussummad kannab EOK spordialaliitu.


NOORED

Eesti Olümpiakomitee käivitas 2017. aasta märtsis noorte saavutusspordi toetussüsteemi, mille raames toetatakse 14-22-aasta vanuseid valitud noorsportlasi. Tegu on Eestis ainsa sihtsuunitlusega nimelise toetusega noorsportlastele.  

Toetussüsteemi eesmärk on toetada noorsportlaste arengut, suurendada nende konkurentsivõimet ning soodustada üleminekut täiskasvanute klassi.

Noorte saavutusspordi toetussüsteemi pääsevate sportlaste nimekirja kinnitab ja muudab EOK tippspordikomisjon. Kandidaadid esitavad spordialaliidud. Tippspordikomisjon vaatab toetust saavate noorsportlaste nimekirja üle:

 • täismahus suvealad septembris ja talialad märtsis;
 • aastaringselt jooksvalt vastavalt noorsportlaste arengule ja tulemustele.

Väljavalitud noored kuuluvad automaatselt Team Estonia programmi.

Toetuse suuruseks on alates 2019 jaanuarist 750 eurot kvartalis, kokku 3000 eurot aastas. Toetused makstakse välja kvartaalselt. Kui sportlane langeb enne uue kvartali algust toetusnimekirjast välja, lõpetatakse ka toetuse maksmine.

Alates 2019 jaanuarist laiendas EOK toetussüsteemi treenerile, kes juhendavad saavutusspordile orienteeritud noori. Tippspordikomisjon valib välja noorte treenerid, kes saavad aastas 1500 eurot toetust. Ka treenerite toetus makstakse välja kvartaalselt (375 eurot kvartalis).

Kõik toetussummad kannab EOK spordialaliitu.

*EOK tippspordikomisjoni kuuluvad Erich Teigamägi (esimees), Tõnu Tõniste, Aivo Normak, Jaan Talts, Jaan Kirsipuu, Priit Ilver, Ago Markvardt ja Eveli Saue.