Info toetuste kohta

TÄISKASVANUD

Olümpiaettevalmistuse toetuste eesmärk on tagada olümpiamängude koondisesse nimetatud või sinna pürgivatele tippsportlastele treeningettevalmistuse kulude katmine (sh tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatavad toetused), olümpiamängudeks ettevalmistust juhtivate treenerite kindlustamine töötasuga ja meditsiinilise teenindamise süsteemi ning antidopingualase tegevuse toimimine.

Alates märtsist 2018 läks EOK talialade toetamisel üle uuele, koefitsiendivabale süsteemile, kus toetused on fikseeritud ega kõigu aastast aastasse. Suvealad läksid uuele süsteemile üle pärast eelmist suveolümpiat Rio de Janeiros 2016.

Olümpiaettevalmistuse C-taseme toetust saavate sportlaste nimekirja kinnitab ja muudab EOK tippspordikomisjon*. Kandidaadid esitavad spordialaliidud. Tippspordikomisjon vaatab toetust saavate noorsportlaste nimekirja üle:

  • täismahus suvealad augustis ja talialad märtsis;
  • aastaringselt jooksvalt vastavalt sportlaste arengule ja tulemustele.

Sportlased saavad toetust vastavalt tasemele, mille määravad saavutatud tulemused (summad ühes kuus)*:

  • A-tase

OM ja MM 1. koht: palgafond 4000 EUR ja ettevalmistustoetus 2200 EUR
OM ja MM 2.-3. koht, EM 1. koht: palgafond 2500 EUR ja ettevalmistustoetus 2200 EUR

  • B-tase

OM 4.-10. koht, MM 4.-8. koht, EM 2.-3. koht: palgafond 1600 EUR ja ettevalmistustoetus 1400 EUR

  • C-tase

OM-kandidaadid: alates 2019 jaanuarist on ettevalmistustoetus 1000 EUR

  • C+ (erand)

EOK tippspordikomisjoni eriotsusega määratud toetus maailma paremikku kuuluvatele Eesti sportlastele, kes süsteemi kohaselt peaksid saama C-taseme toetust, kuid erandkorras saavad B-taseme ettevalmistustoetust 1400 eurot kuus.

Kõik toetussummad kannab EOK spordialaliitu.

NOORED

Eesti Olümpiakomitee käivitas 2017. aasta märtsis noorte saavutusspordi toetussüsteemi, mille raames toetatakse 14-22-aasta vanuseid valitud noorsportlasi. Tegu on Eestis ainsa sihtsuunitlusega nimelise toetusega noorsportlastele.  

Toetussüsteemi eesmärk on toetada noorsportlaste arengut, suurendada nende konkurentsivõimet ning soodustada üleminekut täiskasvanute klassi.

Noorte saavutusspordi toetussüsteemi pääsevate sportlaste nimekirja kinnitab ja muudab EOK tippspordikomisjon. Kandidaadid esitavad spordialaliidud. Tippspordikomisjon vaatab toetust saavate noorsportlaste nimekirja üle:

  • täismahus suvealad augustis ja talialad märtsis;
  • aastaringselt jooksvalt vastavalt noorsportlaste arengule ja tulemustele.

Toetuse suuruseks on alates 2019 jaanuarist 750 eurot kvartalis, kokku 3000 eurot aastas. Toetused makstakse välja kvartaalselt. Kui sportlane langeb enne uue kvartali algust toetusnimekirjast välja, lõpetatakse ka toetuse maksmine.

Alates 2019 jaanuarist laiendas EOK toetussüsteemi treenerile, kes juhendavad saavutusspordile orienteeritud noori. Tippspordikomisjon valib välja noorte treenerid, kes saavad aastas 1500 eurot toetust. Ka treenerite toetus makstakse välja kvartaalselt (375 eurot kvartalis).

Kõik toetussummad kannab EOK spordialaliitu.

*EOK tippspordikomisjoni kuuluvad Erich Teigamägi (esimees), Tõnu Tõniste, Jaanus Kriisk, Jaan Talts, Jaan Kirsipuu, Priit Ilver, Ago Markvardt ja Eveli Saue.