Team Estonia

Team Estonia on 2019. aastal loodud Eesti tippspordi toetamise süsteem, mis võimaldab sportlastele läbi sporditoetuste ja kvaliteetsete tugiteenuste konkurentsivõimelise ettevalmistuse tiitlivõistlusteks.


Team Estonia eesmärk on olümpiamängudel ja teistel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel medalite võitmine. Edu suurvõistlustel hoiab Eesti spordi maailmakaardil, toob Eesti riigile tuntust ning avaldab positiivset mõju meie elanikkonna sportimisele.

Team Estonia eesmärgid

 1. Jätkusuutlik tippspordi toetamise süsteem, mis on keskselt koordineeritud, pakub kvaliteetseid tugiteenuseid ja rahastust kõrgetasemeliste tulemuste saavutamiseks rahvusvahelises tippkonkurentsis;
 2. Tippspordi positiivne hindamine ühiskonnas, avaldades laiemalt positiivset mõju elanikkonna sportimisele ja liikumisaktiivsusele;
 3. Läbi tiitlivõistluste medalite rahvale positiivsete emotsioonide pakkumine ning Eesti riigi tuntuse tõstmine.

Team Estonia aitab juba olemasoleva tippspordi toetamise süsteemi, mis jaotab sportlastele makstavad olümpiaettevalmistustoetused A-, B- ja C-kategooria ning noored tasemetele, toel ehitada üles senisest veelgi terviklikum süsteem. See hõlmab enda alla ka sportlastele pakutavaid kõikvõimalikke tugiteenuseid nagu näiteks spordimeditsiin ja füsioteraapia ning lisatoetused sportlastele või koondistele veelgi kvaliteetsemaks ettevalmistuseks. Lisaks toetatakse olümpiaaladel ka Team Estoniasse kuuluvate sportlaste treenereid.

Kui eelnev puudutas olümpiaalade individuaalsportlasi, siis lisaks neile on Team Estonia nimekirjas ka olümpiaprogrammis olevate pallimängualade täiskasvanute- ja noortekoondised ning 5 mitteolümpiaala (autosport, karate, male, mootorrattasport ja orienteerumine). Nende puhul toetatakse koondiste tiitlivõistlusteks ettevalmistumist ning tagatakse tugiteenused.

Team Estonia liikmed ja liikmeks saamine

Individuaalsed olümpiaalad

 • A-, B- ja C-kategooria sportlased
 • Noorsportlased (noorte saavutusspordi toetuse saajad)

Pallimängualad (liikmelisus koondise põhine, A-koondised ja noortekoondised)
 • Jalgpall
 • Jäähoki
 • Korvpall
 • Käsipall
 • Võrkpall
Mitteolümpiaalad (liikmed sportlased, kes kuuluvad alaliidu esitatud koondistesse)
 • Autosport
 • Karate
 • Male
 • Mootorrattasport
 • Orienteerumine
*mitteolümpiaalad on välja valitud EOK täitevkomitee poolt, arvestades sportlikke tulemusi ning spordiala kandepinda, populaarsust ja jälgitavust nii Eestis kui ka mujal maailmas. 


TÄPSEM INFO INDIVIDUAALSETE OLÜMPIAALADE TOETUSTE KOHTA

Täiskasvanud

Olümpiaalade Team Estonia sportlased saavad olümpiaettevalmistuse toetust, mille eesmärk on tagada olümpiamängude koondisesse nimetatud või sinna pürgivatele tippsportlastele treeningettevalmistuse kulude katmine (sh tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatavad toetused), olümpiamängudeks ettevalmistust juhtivate treenerite kindlustamine töötasuga ja meditsiinilise teenindamise süsteemi ning antidopingualase tegevuse toimimine.

Olümpiaettevalmistuse A- ja B-taseme toetused on fikseeritud tulemuste põhised (va üksikud erandid) ning lisaks sportlasele saab toetust ka sportlase treener. C ja C+ taseme toetust saavate sportlaste nimekirja kinnitab ja muudab EOK tippspordikomisjon*. Kandidaadid esitavad spordialaliidud. C-taseme toetuse puhul ei kaasne automaatselt treeneri toetus. Tippspordikomisjon vaatab toetust saavate sportlaste ja treenerite nimekirja üle:

 • täismahus suvealad septembris ja talialad märtsis
 • aastaringselt jooksvalt vastavalt sportlaste arengule ja tulemustele

Sportlased saavad toetust vastavalt tasemele, mille määravad tulemused (summad ühes kuus) on saavutatud olümpiamängude programmi kuuluvatel spordialadel ja võistlusaladel:

 • A-tase

OM ja MM 1. koht: palgafond 4000 EUR ja ettevalmistustoetus 2200 EUR

OM ja MM 2.-3. koht, EM 1. koht: palgafond 2500 EUR ja ettevalmistustoetus 2200 EUR

 • B-tase

OM 4.-10. koht, MM 4.-8. koht, EM 2.-3. koht: palgafond 1600 EUR ja ettevalmistustoetus 1650 EUR

 • C-tase

OM-kandidaadid: ettevalmistustoetus 1250 EUR

 • C+ (erand)

EOK tippspordikomisjoni eriotsusega määratud toetus maailma paremikku kuuluvatele Eesti sportlastele, kes süsteemi kohaselt peaksid saama C-taseme toetust, kuid erandkorras saavad B-taseme ettevalmistustoetust 1650 eurot kuus

Kõik olümpiaettevalmistuse toetust saavad sportlased kuuluvad automaatselt Team Estonia programmi.

Kõik toetussummad kannab EOK spordialaliitu.

Treenerid
 • A-tase
1800 EUR
 • B-tase
1400 EUR
 • C-tase
800 EUR

Kõik toetussummad kannab EOK spordialaliitu.

Noored

Eesti Olümpiakomitee käivitas 2017. aasta märtsis noorte saavutusspordi toetussüsteemi, mille raames toetatakse 14-22-aasta vanuseid valitud noorsportlasi. Tegu on Eestis ainsa sihtsuunitlusega nimelise toetusega noorsportlastele.  

Toetussüsteemi eesmärk on toetada noorsportlaste arengut, suurendada nende konkurentsivõimet ning soodustada üleminekut täiskasvanute klassi.

Noorte saavutusspordi toetussüsteemi pääsevate sportlaste nimekirja kinnitab ja muudab EOK tippspordikomisjon. Kandidaadid esitavad spordialaliidud. Tippspordikomisjon vaatab toetust saavate noorsportlaste nimekirja üle:

 • täismahus suvealad septembris ja talialad märtsis
 • aastaringselt jooksvalt vastavalt noorsportlaste arengule ja tulemustele
Väljavalitud noored kuuluvad automaatselt Team Estonia programmi.

Toetuse suuruseks on alates 2019 jaanuarist 750 eurot kvartalis, kokku 3000 eurot aastas. Toetused makstakse välja kvartaalselt. Kui sportlane langeb enne uue kvartali algust toetusnimekirjast välja, lõpetatakse ka toetuse maksmine.

Alates 2019 jaanuarist laiendas EOK toetussüsteemi treenerile, kes juhendavad saavutusspordile orienteeritud noori. Tippspordikomisjon valib välja noorte treenerid, kes saavad aastas 1500 eurot toetust. Ka treenerite toetus makstakse välja kvartaalselt (375 eurot kvartalis).

Kõik toetussummad kannab EOK spordialaliitu.

*EOK tippspordikomisjoni kuuluvad Erich Teigamägi (esimees), Tõnu Tõniste, Aivo Normak, Jaan Talts, Jaan Kirsipuu, Priit Ilver, Ago Markvardt ja Eveli Saue