Mis on Team Estonia

Team Estonia on 2019. aastal loodud Eesti tippspordi toetamise süsteem, mis pakub sportlasele kvaliteetseid tugiteenuseid ning konkurentsivõimelise ettevalmistuse tiitlivõistlusteks.


Team Estonia eesmärk on olümpiamängudel ja teistel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel medalite võitmine. Edu suurvõistlustel hoiab Eesti spordi maailmakaardil, toob Eesti riigile tuntust ning avaldab positiivset mõju meie elanikkonna sportimisele.

Team Estonia eesmärgid:

  1. Jätkusuutlik tippspordi toetamise süsteem, mis on keskselt koordineeritud, pakub kvaliteetseid tugiteenuseid ja rahastust kõrgetasemeliste tulemuste saavutamiseks rahvusvahelises tippkonkurentsis;
  2. Tippspordi positiivne hindamine ühiskonnas, avaldades laiemalt positiivset mõju elanikkonna sportimisele ja liikumisaktiivsusele;
  3. Läbi tiitlivõistluste medalite rahvale positiivsete emotsioonide pakkumine ning Eesti riigi tuntuse tõstmine.

Team Estonia aitab juba olemasoleva tippspordi toetamise süsteemi, mis jaotab sportlastele makstavad olümpiaettevalmistustoetused A-, B- ja C-kategooria ning noored tasemetele, toel ehitada üles senisest veelgi terviklikum süsteem. See hõlmab enda alla ka sportlastele pakutavaid kõikvõimalikke tugiteenuseid nagu näiteks spordimeditsiin ja füsioteraapia ning lisatoetused sportlastele või koondistele veelgi kvaliteetsemaks ettevalmistuseks. Lisaks toetatakse olümpiaaladel ka Team Estoniasse kuuluvate sportlaste treenereid.

Kui eelnev puudutas olümpiaalade individuaalsportlasi, siis lisaks neile on Team Estonia nimekirjas ka olümpiaprogrammis olevate pallimängualade täiskasvanute- ja noortekoondised ning 5 mitteolümpiaala (autosport, karate, male, mootorrattasport ja orienteerumine). Nende puhul toetatakse koondiste tiitlivõistlusteks ettevalmistumist ning tagatakse tugiteenused.

Team Estonia liikmed ja liikmeks saamine:

EOK olümpiaettevalmistustoetuste saajad:

1. A-, B- ja C-kategooria sportlased;
2. Noored (noorte saavutusspordi toetuse saajad).

Võistkonnaalad (liikmelisus koondise põhine, nii täiskasvanud kui ka noored):

1. Jalgpall
2. Jäähoki
3. Korvpall
4. Käsipall
5. Võrkpall

Mitteolümpiaalad (liikmed sportlased, kes kuuluvad alaliidu esitatud koondistesse):

1. Autosport
2. Karate
3. Male
4. Mootorrattasport
5. Orienteerumine

*mitteolümpiaalad on välja valitud EOK täitevkomitee poolt, arvestades sportlikke tulemusi ning spordiala kandepinda, populaarsust ja vaadatavust nii Eestis kui ka mujal maailmas.