Mis on sporditoitumine?

Sporditoitumine on spordifüsioloogiale tuginev toitumisteaduste haru, mille eesmärk on saavutada optimaalne sooritus sobivate toitumisstrateegiate abil. Eeskätt tuleb tagada energia- ja toitainete vajaduse täitmine, vedelikutasakaalu ja optimaalse kehakoostise saavutamine, taastumisprotsesside ja immuunsüsteemi toetamine. Sportlase potentsiaali realiseerimise ja soorituse maksimeerimise aluseks on hea tervislik seisund, mistõttu on keskseks rolliks läbimõeldud toiduvalikud. Toimivate strateegiate rakendamine võimaldab sportida efektiivsemalt ja realiseerida füüsilist võimekust.  

Kes on sporditoitumise spetsialist?

Sporditoitumise spetsialist on toitumise ja sporditeaduste asjatundja, kes on omandanud toitumisalased teadmised kõrghariduse tasemel ning läbinud põhjaliku sporditoitumise väljaõppe. Sporditoitumise spetsialistid teevad koostööd nii individuaal- kui meeskonnaalade sportlastega, treeneritega, lapsevanemate ja spordiorganisatsioonidega.  

Mida sporditoitumise spetsialist teeb?

Sporditoitumise spetsialisti töö eesmärk on tõsta sportlaste toitumisteadlikkust läbi praktiliste teadmiste ja oskuste, mille abil toetada tervist, treeninguid, võistlemist ja taastumist. Üheskoos sportlasega leitakse sobivad toitumisstrateegiad, mis annavad eelseisvaks pingutuseks energiat, säilitavad vedelikutasakaalu, toetavad lihaste ülesehitamist ja taastumist, tugevdavad immuunsüsteemi, aitavad saavutada optimaalset keha kompositsiooni, ennetada või taastuda vigastustest. Sporditoitumise spetsialist aitab sportlasel hinnata vajadust toidulisandite kasutamise järele, informeerides sportlast võimalikest toodetest, nende kasuteguritest ja puudustest. Oma töös tugineb sporditoitumise spetsialist tõenduspõhisele informatsioonile. Individuaalse töö käigus saab sporditoitumise spetsialist aidata leida sportlasel toimivaid tõenduspõhiseid lahendusi ning luua tähenduslikumat, tugevamat ja tervemat suhet toiduga. Laiemale auditooriumile suunatud koolitustega jagavad sporditoitumise spetsialistid toitumisalaseid teadmisi ja oskusi nii sportlastele, treeneritele, lapsevanematele kui teistele taustajõududele, et tugivõrgustik ja keskkond toetaksid sportlase eesmärkide saavutamist.

Team Estonia koordinaator:

Raido Mitt

TEAM ESTONIA JA ALALIITUDE KOORDINAATOR

Tel: 5564 7241
E-mail: raido@eok.ee