Noorsportlase tugiteenused

Team Estonia noorele sportlasele on tagatud tugiteenused vastavalt allpool olevale tabelile. Tugiteenuseid on võimalik kasutada Team Estoniasse kuulumise ajal. Teenuste kasutamise mahtude puhul on silmas peetud kalendriaastat.

Tugiteenus
Noorsportlane
Koormustest
1 x/a
Vereanalüüs
2 x/a
Ehhokardiograafia*
1 x/a
FMS**
1 x/a
Füsioteraapia24 x/a

*südame ultraheliuuring

**Functional Movement Screening – keha põhiliigutuste funktsionaalne hindamine


Tugiteenuste kasutamine toimub alljärgnevalt:

 • Teenuse kasutamine toimub Spordimeditsiini SA-s (SMSA) või eelnevalt kokkulepitud koostööpartnerite juures (sportlane võib valida endale sobiva teenusepakkuja, mis tuleb SMSA-ga kooskõlastada).  
 • SMSA-s teenuse kasutamiseks võtab sportlane SMSA-ga ühendust tel +372 82822118 või te@sportmed.ee (SOOVITUD TEENUS, OMA NIMI, TEL. NUMBER, SPORDIALA) soovitud teenuse aja broneerimiseks.
 • Väljaspool SMSA-d teenust kasutades peab sportlane teenuse pakkuja ja teenuse hinna SMSA-ga kokku leppima ENNE teenuse kasutamist (sportlane kirjutab te@sportmed.ee TEENUSE PAKKUJA, TEENUSE HIND, OMA NIMI, SPORDIALA).
 • Teenuseid võib kasutada ka välismaal.
 • SMSA ei tasu teenuste eest, mille kasutamist pole SMSA enne teenuse osutamist heaks kiitnud ega tasu suuremat hinda kui eelnevalt kokkulepitud.
 • SMSA poolt aktsepti saanud teenusepakkuja peab esitama SMSA-le sportlasele osutatud teenuste eest arve hiljemalt teenuse pakkumise kuule järgneva kuu 5. kuupäevaks. Mitme kuu teenuseid ühele arvele panna ei tohi.  
 • NB! Tugiteenuste mahtusid ei saa Alaliit ega sportlane ühelgi kujul ümber jagada. See tähendab ka seda, et teenuseid ei ole võimalik kasutada ette ega tagantjärgi.


Arve saaja andmed teenuse pakkuja jaoks:

 • Spordimeditsiini Sihtasutus, Veerenni 51, Tallinn 10138.
 • Arvel peab kajastuma TE sportlase nimi, teenuse nimetus ja teenuse osutamise kuupäev.
 • Arve tuleb saata: te@sportmed.ee.
 • Küsimuste korral: te@sportmed.ee või +372 82822118.

Team Estonia koordinaator:

Raido Mitt

TEAM ESTONIA JA ALALIITUDE KOORDINAATOR

Tel: 5564 7241
E-mail: raido@eok.ee