Eesti OlümpiakoONDIST toetavad:
Thanks to our worldwiDe Olympic partners, #StrongerTogether

Spordivalvur

Turvaline sport on lugupidamine, õiglus ja igasuguse tahtliku vägivalla puudumine. Ometi leidub neid, kellel on turvalise spordi nautimine tehtud võimatuks.

Spordivalvur ootab Sinu abi teabe kogumisel spordivaldkonnas toime pandud või alles plaanitavate ausa spordi reeglite rikkumiste kohta. Võta ühendust Spordivalvuriga!