Seotud organisatsioonid

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus

Eesti Olümpiakomitee asutas Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga, loomaks uusi võimalusi spordi toetamiseks ja arendamiseks ning arendamaks sporditegevust toetavaid tugiteenuseid. Sihtasutus:

 • korraldab spordialaste kutsekvalifikatsioonide, õppekavade ja õppematerjalide väljatöötamist ning rakendamist eelkõige treeneritele; 
 • korraldab treenerite, sporditöötajate ja spordijuhtide ning teiste spordispetsialistide koolitusi;
 • tegutseb treenerite kutseandmise keskusena, viib läbi kutseeksameid ja –teste;
 • kogub, töötleb, haldab ja levitab spordialast teavet, on Eesti Spordiregistri volitatud töötleja;
 • viib läbi spordi- ja liikumisharrastuse alaseid uuringuid ja küsitlusi, osutab konsultatsioone ja nõustamist;
 • osaleb spordipoliitiliste ettepanekute väljatöötamises ja sellealases nõustamises;
 • haldab ja arendab spordi- ning õppeeesmärgil sihtasutuse vara;
 • korraldab muid Sihtasutuse eesmärgi täitmiseks vajalikke tegevusi.

 Sihtasutuse hallatavast portaalist sport.ee leiab ulatuslikud andmebaasid kogu Eesti spordi kohta.

Spordimeditsiini Sihtasutus

Spordimeditsiini Sihtasutuse rajas Eesti Olümpiakomitee 1998. aastal, tagamaks tippsportlastele kvaliteetne spordimeditsiini teenus.

Enamik Eesti tipp- ja noorsportlasi käib just siin regulaarsetel koormustestidel, spordiarsti konsultatsioonidel, füsioteraapiaseanssidel taastumiseks, samuti ravi saamas vigastuste korral.

Lisaks pakub Spordimeditsiini SA spordimeditsiinilisi uuringuid, ravi ja konsultatsioone ka harrastussportlastele ehk igaühele, kes liigub või plaanib hakata spordiga tegelema.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum

Riigiasutusena juba 1963. aastast tegutsenud Eesti Spordimuuseum sai uue alguse 2016. aasta 14. aprillil, kui tänu uuele muuseumiseadusele sai muuseumist sihtasutus, mille rajajateks Eesti Olümpiakomitee ja Kultuuriministeerium. Kuna olümpiatemaatika on alati muuseumis prioriteetne olnud, sai muuseum nüüd ka oma nimesse vastava täienduse. 2016. aastal sai Eesti Spordimuuseumist ka rahvusvahelise olümpiamuuseumide koostöövõrgustiku asutajaliige.

Baltikumi suurim spordimuuseum korraldab igas vanuses huvilistele spordi- ja olümpiateemalisi ekskursioone ja töötubasid ning koolidele ja lasteaedadele mõeldud haridusprogramme. Muuseumi interaktiivseid väljapanekuid ja erinäitusi saab uudistada Tartus ja talispordile pühendatud filiaalis Otepääl. Sealjuures on Spordi- ja Olümpiamuuseumis võimalik uudistada erinevaid olümpiaga seonduvaid esemeid ning mis kõige põnevam - eestlaste võidetud olümpiamedaleid alates kõige esimesest Eesti sportlase võidetud medalist - Martin Kleini 1912. aastal Kreeka-Rooma maadluses võidetud hõbemedalist. Samuti korraldab muuseum erinäitusi äsja toimunud olümpiamängudest. 

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus

Eesti Olümpiakomitee asutas Sihtasutuse Eesti Antidoping 2007. aastal eesmärgiga seista puhta spordi ja ausa mängu eest. Eesti Antidoping tegutseb EOK-st sõltumatult ning töötab kolmel suuremal tegevussuunal:
 • dopingukontrollide läbiviimine
 • antidopingualane koolitus- ja teavitustöö
 • antidopingualane kohalik ja rahvusvaheline koostöö
2019. aastal laiendasid EOK ja Kultuuriministeerium sihtasutuse tegevusala - uue nime all Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus kuulub organisatsiooni tegevusalasse võitlus kõikide pahedega spordis, sealhulgas kokkuleppemängude, väärkohtlemise, pealtvaatajate turvalisus jms teemad.

Eesti Olümpiaakadeemia

Eesti Olümpiaakadeemia alustas tegevust 1989. aastal Eesti Olümpiakomitee juures registreeritud organisatsioonina ning alates 2009. aastast jätkab olümpiaakadeemia tegevust juba EOK iseseisva liikmena.

Eesti Olümpiaakadeemia eesmärk on edendada olümpialiikumist läbi olümpismi üldhumanistlike ideede levitamise ja erinevate olümpiaharidusprojektide. Akadeemia tegevus on suunatud eelkõige lastele ja noortele, kuid selle lahutamatu osa on ka akadeemilise diskussiooni algatamine ja edendamine erinevatele põlvkondadele laiemat huvi pakkuvates olümpialiikumise olulistes küsimustes.