Seotud organisatsioonid

Eesti Olümpiakomitee täidab Eesti spordisüsteemis spordi katusorganisatsiooni rolli ning esindab spordipoliitika elluviimisel alaliitude ühiseid seisukohti. EOK missioon Eesti spordi katusorganisatsioonina on tippspordi arendamine, noortespordi kandepinna laiendamine, liikumisharrastuse edendamine, väärtustades ausa mängu reegleid. EOK on seotud mitmete organisatsioonidega, mis aitavad kõiki eelmainitud elemente töös hoida.