Eesti dopinguvastased reeglid

Seoses Rahvusvahelise Antidopingu Agentuuri WADA koodeksi uuenemisega kinnitas EOK Täitevkomitee 30.11.2021 Eestis kehtivad dopinguvastased reeglid.

Eesti dopinguvastased reeglid (EST)
Eesti dopinguvastased reeglid (ENG)

WADA 2021 koodeksi põhilised uuendused:

  • senisele kümnele dopingureegli rikkumisele lisandus veel üks – 11. reegel, mis kaitseb teavitajaid/vilepuhujaid
  • raskendavate asjaolude ilmnemisel (nt mitme keelatud aine kasutamine) võib võistluskeeld pikeneda veel 2 aasta võrra
  • võltsitud andmete esitamist peale dopingureegli rikkumise kahtlustust võidakse käsitleda eraldi rikkumisena ja määrata täiendav võistluskeeld
  • võistlussisesel testimisel teatud keelatud ainerühmade ainete tuvastamine, mida on tarvitatud võistlusväliselt – võõrutusprogrammi läbimisel võidakse lühendada karistusaega

 Dopinguvastaste reeglite uuendamise eesmärk on rakendada dopinguvastaseid reegleid üle maailma ühtsel viisil – nad ei peaks alluma riiklikele nõuetele ja kriminaal- või tsiviilmenetlustes rakendatavatele õigusnormidele. 

Koodeksi järgimist Eestis korraldab Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus. WADA ettekirjutusel on EADSE-l vajalik pädevus ja kohustus olla oma otsustes ja tegevuses spordialadest ja valitsusest sõltumatu. See hõlmab piiranguteta keeldu, mille kohaselt ei tohi EADSE otsustesse või tegevusse sekkuda ükski isik, kes on samal ajal kaasatud mis tahes rahvusvahelise alaliidu, rahvusliku spordialaliidu, suurürituse korraldaja, rahvusliku olümpiakomitee, rahvusliku paralümpiakomitee või spordi või dopinguvastase tegevuse eest vastutava valitsusasutuse juhtimisse või tegevusse.


WADA koodeksis ning käesolevates reeglites on toodud uued mõisted nagu tervisesportlane ja kaitstud isik. Tervisesportlane tegeleb spordi või kehakultuuriga või osaleb sportlikus või kehakultuuriga seotud tegevuses hobi korras ning üldjuhul ei võistle. Kaitstud isikuks loetakse üldjuhul kas alaealist või piiratud teovõimega isikut. Mõlemale sihtrühmale kohaldatakse uusi reegleid koodeksis sätestatud erisustega.