ROK-i ja EOK spordijuhtimise kursus

Eesti Olümpiakomitee käivitas spetsiaalselt spordiorganisatsioonidele suunatud spordijuhtide kursuse Rahvusvahelise Olümpiakomitee solidaarsusfondi toel 2014. aastal.

Praktilise suunitlusega kursuse üldine eesmärk on tõsta spordijuhtimise taset, andes osalejatele vajalikud teadmised, oskused ning pädevused, et igapäevases spordijuhtimises tõhusamalt tegutseda. Kursus sobib nii pikaajalise kogemusega kui ka spordijuhtimise juurde alles mõne aja eest jõudnud osalejatele.

Kursusel käsitletakse kuut teemat: spordiorganisatsioon, strateegiline juhtimine, personalijuhtimine, finantsjuhtimine, sporditurundus ja spordiürituste korraldamine. Kursuse aluseks on rahvusvaheliselt tunnustatud õpik "Managing Olympic Sport Organisations", mida käsitletakse tänu kogenud lektoritele Eesti kontekstis. Lektoriteks on oma ala eksperdid, kes tunnevad ka sporti.

Oluline on, et kursusel osaleja oleks aktiivselt tegev mõnes spordiorganisatsioonis, mis toetab tema osalemist. See on oluline, kuna kursuse käigus on vajalik koostada juhtumianalüüse, mis ilma vastavale infole ligipääsuta ei ole võimalik.

Kursuse maht on 14 seminaripäeva, mis on jagatud sügisest kevadeni seitsmeks sessiooniks, ning sama palju iseseisva töö päevi. Uus lend alustab sügisel. Kursuse programmijuht on Jüri Järv.

Kursuse läbija saab lisaks omandatud teadmistele Rahvusvahelise Olümpiakomitee diplomi.

EOK spordijuhtide kursuse vilistlaste nimekirja leiab siit.