Eesti Spordi Kongress

Eesti Spordi Kongress on Eesti Olümpiakomitee suurkoosolek, millel on olnud oluline roll Eesti spordiliikumise arengus.

Kongress kutsutakse kokku, kui spordirahval on vaja midagi tähtsat ühiselt otsustada, võtta koos vastu edasise arengu põhisuunad või hinnata kriitiliselt saavutatut.

Esimene Eesti Spordi Kongress toimus juba 1919. aastal. Alates 1989. aastast on Eesti Spordi Kongressi korraldatud regulaarselt, alates 1994. aastast iga nelja aasta järel.

Toimunud kongressid: