Liikumisharrastus

Eesti Olümpiakomitee tegeleb liikumisharrastuse edendamisega Eestis.

EOK peamine koostööpartner liikumisharrastuse programmide elluviimisel on Ühendus Sport Kõigile. Koostöös ühendusega panustame liikumisharrastuse poliitika kujundamisse Eestis, sportimistingimuste parandamisse ja eestimaalaste liikumisharrastuse alase teadlikkuse tõstmisse, viies läbi erinevaid sündmusi, kampaaniaid ja programme.

Liikumisharrastuse poliitikate kujundamise eesmärgiga osalesime strateegia “Sport 2030” koostamisel ja koordineerisime selle liikumisharrastuse osa valmimist, andsime sisendi maksupoliitiliste ettepanekute kujundamisel ja alates aastast 2013 oleme igal aastal läbi viinud kehalise aktiivsuse uuringuid.

Eestimaalaste teadlikkuse ja hoiakute kujundamisel viime läbi erinevaid konkursse ja programme („Meie muuvime“, koostöös Coca-Cola Fondiga „Liikumine teeb erksaks“), anname kaks korda aastas välja ajakirja
Liikumine ja Sport, korraldame firmaspordialaseid koolitusi ja koolitusi õpetajatele (Liisu suvekool). Avasime ja hoiame töös portaali www.liigume.ee, mille üheks osaks on Eesti kõige põhjalikum liikumisharrastuse sündmuste kalender.

2014. aastal tähistati EOK eestvedamisel Eestis liikumisaastat. EOK on alates 2015. aastast toimuva üleeuroopalise spordinädala läbiviija Eestis. Alates 2017. aastast korraldame teemakuusid, mille jooksul tutvustame lähemalt mõnd võimalikult laialt kättesaadavat liikumisvõimalust ning julgustada inimesi liikuma. Esimesel aastal korraldasime veebruaris terviseradade kuu, aprillis fitnessikuu ning septembris töökohaspordikuu. 2014. aastal käivitus projekti „EOK tuleb kooli“, mille raames varustame nelja aasta jooksul kõik Eesti maakonnad laste suusavarustusega.

Liikumisharrastuse alasesse koostöösse oleme aktiivselt kaasanud paljud partnerid: spordiorganisatsioonid, liikumisürituste korraldajad, spordiobjektide haldajad, kohalikud omavalitsused, õppeasutused, riigiasutused ja paljud teised. Koostöös Sihtasutusega Eesti Terviserajad viime regulaarselt läbi projekti „Sport ja keskkond“, koostöös spordialaliitudega projekti „Naised ja sport“. Tihe on kontakt Tartu Ülikooli juures tegutseva Liikumislaboriga, kelle abiga kaardistame Eesti koolinoorte liikumisharjumusi ja otsime üheskoos lahendusi liikumise tõhusamaks integreerimiseks laste koolipäeva ja liikumisharrastuse propageerimiseks koolinoorte seas.