Liikumisharrastus

Eesti Olümpiakomitee tegeleb liikumisharrastuse edendamisega Eestis.

EOK peamine koostööpartner liikumisharrastuse programmide elluviimisel on SA liikumisharrastuse kompetentsikeskus. Üheskoos panustame liikumisharrastuse poliitika kujundamisse Eestis, sportimistingimuste parandamisse ja eestimaalaste liikumisharrastuse alase teadlikkuse tõstmisse, viies läbi erinevaid sündmusi, kampaaniaid ja programme.

Kultuuriministeerium on 2023. aasta kuulutanud liikumisaastaks. Selle eesmärk on tekitada ühiskonnas rohkem huvi liikumisharrastuse ja tervislikumate eluviiside vastu ning seeläbi suurendada regulaarse liikumisharrastusega tegelejate arvu Eestis.

Kultuuriministeeriumi tellimusel ning Ühenduse Sport Kõigile koordineerimisel 2021. aastal läbi viidud uuringu kohaselt on kehaliselt piisavalt aktiivsed vaid umbes 40% täiskasvanutest ning 25% lastest.

Liikumisaastal pöörame põhitähelepanu eelkõige mitteaktiivsetele inimestele: lastele, noortele, peredele ning kesk- ja vanemaealistele. Iga kuu võtame fookusesse ning tutvustame kõigile jõukohaseid ja kättesaadavaid võimalusi hea enesetunde ja tervise nimel liikumiseks ning lihtsate juhendite ja eeskujude abiga toetame inimesi regulaarse liikumisharjumuse kujunemisel. 

Liikumisharrastuse poliitikate kujundamise eesmärgiga osalesime strateegia “Sport 2030” koostamisel ja koordineerisime selle liikumisharrastuse osa valmimist, andsime sisendi maksupoliitiliste ettepanekute kujundamisel ja alates aastast 2013 oleme igal aastal läbi viinud kehalise aktiivsuse uuringuid.

Eestimaalaste teadlikkuse ja hoiakute kujundamisel viime läbi erinevaid konkursse ja programme, anname kaks korda aastas välja ajakirja Liikumine ja Sport, korraldame firmaspordialaseid koolitusi ja koolitusi õpetajatele (Liisu suvekool). Avasime ja hoiame töös portaali www.liigume.ee, mille üheks osaks on Eesti kõige põhjalikum liikumisharrastuse sündmuste kalender.

Liikumisharrastuse alasesse koostöösse oleme aktiivselt kaasanud paljud partnerid: spordiorganisatsioonid, liikumisürituste korraldajad, spordiobjektide haldajad, kohalikud omavalitsused, õppeasutused, riigiasutused ja paljud teised. Koostöös Sihtasutusega Eesti Terviserajad viime regulaarselt läbi projekti „Sport ja keskkond“, koostöös spordialaliitudega projekti „Naised ja sport“. Tihe on kontakt Tartu Ülikooli juures tegutseva Liikumislaboriga, kelle abiga kaardistame Eesti koolinoorte liikumisharjumusi ja otsime üheskoos lahendusi liikumise tõhusamaks integreerimiseks laste koolipäeva ja liikumisharrastuse propageerimiseks koolinoorte seas.