SA Liikumisharrastuse Kompetentsikeskus

Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse asutas 2022. aasta sügisel Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse valdkonna üleriigiliseks arendamiseks ja koordineerimiseks.

Sihtasutuse tegevus hõlmab teaduspõhiste arendus- ja sekkumisprogrammide algatamist ja toetamist, parimate maailma praktikate kogumist ja tutvustamist, valdkonnas tegelevate organisatsioonide hindamist ning valdkonnale suunatud koolitussüsteemi arendamist ja juhtimist. Kompetentsikeskus panustab aktiivselt Kultuuriministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud liikumisaktiivsuse edendamise tegevuskava koostamisse ning koordineerib iga-aastase Euroopa Spordinädala tegevusi ja liikumissündmusi Eestis.

Oma tegevuses lähtub kompetentsikeskus strateegiadokumentide „Eesti 2035“ ja „Sport 2030“ sihtidest ning põhisuundadest, liikumisharrastuse edendamise kontseptsioonist ja oma põhikirjalistest eesmärkidest.