Spordikorralduse kursus klubidele

Alaliitudesse kuuluvatesse spordiklubidele pakub EOK spordikorralduse kursusi.

Kui aastail 2013-2016 toimusid koolitused maakonnapõhhiselt, siis alates 2017. aastast saavad alaliidud oma klubidele koolitusi tellida alapõhiselt. Samuti on võimalik korraldada ühine koolitus mitme alaliidu klubidele - see võimaldab kokku saada piisavalt suure õppegrupi ning kõrvalt näha ja analüüsida ka teiste alade näiteid.

Koolitusele on oodatud klubide esindajad (juhid, treenerid, ametnikud), oluline on ka alaliidu esindaja(te) osalemine. Rühmatöid tehakse konkreetse ala ja alaliidu näitel, mis võimaldab anda tagasiside alaliidu ja klubide omavahelisele koostööle ning ühiselt läbi mõelda organisatsiooni jaoks vajalikud teemad.

Kursus keskendub järgmistele teemadele: olümpialiikumine, -väärtused ja struktuur; spordiorganisatsioonide juhtimine (strateegiline juhtimine, organisatsiooni sise- ja väliskeskkond, ressursside juhtimine, protsesside juhtimine); sporditurundus; sotsiaalmeedia. Lisaks lülitatakse programmi konkreetse alaliidu soovitud teemad.  

Kursuse kulud katab Rahvusvahelise Olümpiakomitee solidaarsusfond, osalejatele on sümboolne tasu toitlustuse eest - 25 eurot osaleja kohta.

Lisainformatsioon programmijuhilt:
Jüri Järv, jyri@jjc.ee, 50 18 003