Koolitused sportlastele

Eesti Olümpiakomitee koolitused

Alaliitude kutsel korraldab EOK sportlastele koolitusi järgmistel teemadel:
 • Suhtlemine meediaga ja sotsiaalmeedias
 • Networking-oskused sportlastele (Rahvusvahelise Olümpiakomitee koolitusformaat)
 • Topeltkarjääri mänguplaan - kuidas plaanida sportlasena oma tulevikku väljaspool sporti  (Rahvusvahelise Olümpiakomitee koolitusformaat)
Koolituse kestus 1-1,5h. Meediakoolitusel on kokkuleppel võimalik korraldada pikem koolitus koos praktiliste harjutustega.

Koolituse maksumus EOK liikmesorganisatsioonidele 50 eurot, väljaspool Tallinnat 75 eurot.
 • Intervjuukoolitus koos praktilise kaameratreeningu ja analüüsiga
Koolituse kestus 3-6 tundi sõltuvalt osalejate vajadustest, senistest kogemustest ja osalejate arvust.
Sellest sõltub ka koolituse maksumus.

Soovi korral on võimalik korraldada koolitusi ka teistel teemadel.

Kontakt: Piret Lauk, piret@eok.ee

Eesti Olümpiakomitee koolitus koostöös EBSiga

Eesti Olümpiakomitee koostöös EBS Executive Educationiga kutsub karjääri lõpetanud või karjääri lõpusirgel olevaid tippsportlasi osa võtma Practitioner Diploma in Executive Coaching programmist.  

Programmist on oodatud osa võtma 5 tippsportlast, kellest kaks alustavad õppega novembris 2021 ja kolm märtsis 2022.  

Programmi läbinu:

 • teab ja oskab kasutada coaching’u võtmemudeleid ja -tehnikaid;
 • oskab luua ja läbi viia professionaalseid coaching’u-sessioone, mis põhinevad isiklikul coaching’u-mudelil.
Kvalifikatsioon: Lõpetaja saab rahvusvaheliselt tunnustatud AoEC Practitioner Diploma in Executive Coaching'u diplomi.  

Detailse info programmi kohta leiad SIIT

Spordimeditsiini Sihtasutuse koolitused

EOK poolt ellu kutsutud Spordimeditsiini Sihtasutus pakub koolitusi järgnevatel teemadel:
 • Traumad (spordivigastused, ravivõimalused)
 • Vigastuste ennetamine
 • Toitumine ja toidulisandid – toitumise põhitõed ja toitumishäired
 • Tervis, sportlase edu pant, kuidas olla ja jääda terveks. Sport ja reisimine, hügieen, olme, puhkus. Ülekoormus ja alakoormus. Naissportlaste eripärad
 • Spordimeditsiinilised terviseuuringud – miks, kellele, mida ja millal? 
Loengu kestus 1,5h või kokkuleppel. Loengu maksumus EOK liikmesorganisatsioonidele 200 eurot. Väljaspool Harjumaad lisandub transpordikulu 0,30 eurot / km (edasi-tagasi).

Oma koolitussoovist palub Sihtasutus teada anda võimalikult pikalt, soovitavalt vähemalt paar kuud.

Kontakt: Marit Riis marit@sportmed.ee 

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi koolitused

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum pakub koolitusi järgnevatel teemadel koos värvikate näidete ja unikaalse fotomaterjaliga:
 • Eesti spordiajalugu – ülevaade Eesti spordiloo algusest ja arengutest, verstapostidest ja saavutustest
 • Soovitud spordiala ajalugu – konkreetse spordiala ajaloo ülevaade (oleneb spordialast)
 • Olümpiamängude ajalugu – olümpiamängud antiikajast tänapäevani
 • Aus mäng ja olümpiaväärtused – spordi laiem roll ja tähendus
 • Muud teemad (dopingulugu, spordirajatiste areng, antiiksport jne)
Loengu kestus 1h või kokkuleppel.
Loengu maksumus EOK liikmesorganisatsioonidele 60 eurot, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi seminariruumides toimuva ürituse raames 30 eurot (sisaldab käibemaksu). Väljaspool Tartumaad lisandub transpordikulu 0,30 eurot / km (edasi-tagasi).

Kokkuleppel võimalikud ka lisavõimalused:
 • Võistkondlik spordiviktoriin – valikvastuste ja interaktiivse tabeliga meeleolukas viktoriin
 • Tutvumine ajalooliste spordivahenditega – ajaloolised leiud spordimuuseumi kogudest
Kontakt: info@spordimuuseum.ee

SA Eesti Antidoping koolitused

Sihtasutuse Eesti Antidoping koolituste eesmärk on ära hoida keelatud ainete ja keelatud võtete tahtlik või tahtmatu kasutamine sportlaste poolt. Maailma dopinguvastane koodeks seab selle kohustuse muuhulgas ka spordialaliitudele, kes oma võimaluste ja vastutuse piires kavandavad, viivad ellu ja hindavad dopinguvaba sporti edendavaid teavitus- ning koolitusprogramme.

Koolitused noorsportlastele:
 • Dopingu kahjulik mõju
 • Sportlase õigused ja kohustused
 • Dopingukontrolli läbiviimine
Koolitused tippsportlastele:
 • Sportlase õigused ja kohustused
 • Raviotstarbelise kasutamise erand (TUE)
 • Toidulisanditega kaasnevate riskide maandamine
Koolitused võistkondadele ja koondistele:
 • Sotsiaalse surve mõju dopingu kasutamisel
 • Dopinguvaba spordi põhimõtetes kokkuleppimine
Koolitused treeneritele ja/või muule tugimeeskonnale:
 • Sportlase ja tema tugipersonali õigused ning kohustused
 • Sportlase hoiakute kujundamine
Koolituse pikkus ja maht selgub läbirääkimiste käigus, sõltudes konkreetsest sihtgrupist, kogunemise eesmärgist (kas tegu on eraldiseisva üritusega või osa näiteks spordilaagrist) ja spordialast.

Koolitused on spordialaliitude jaoks tasuta, erandkorras võib ette tulla transpordi- või materjalikulude katmist.

Kontakt: Henn Vallimäe henn.vallimae@antidoping.ee

Eesti Töötukassa õpingute ja karjäärinõustamise töötoad

Eesti Olümpiakomitee topeltkarjääriprogrammi koostöö raames pakub Eesti Töötukassa sportlastele tasuta õpingute ja karjäärinõustamist. Karjäärinõustajaid on spordiorganisatsioonidel võimalik tasuta kutsuda infoloenguid või töötubasid läbi viima ka näiteks laagritesse, sportlaste infopäevadele jms.

Võimalikud teemad:

 • õpisoovid, eriala valimine ja õppimisvõimalused
 • ametite ja erialade analüüs
 • tööturu trendid ja töömaailma hetkeolukord
 • töötamisvõimalused
 • CV ja motivatsioonikirja koostamine
 • tööintervjuuks valmistumine ja soovi korral selle läbimängimine
 • karjääriplaani tegemine ja selle elluviimise toetamine
 • töötamisvõimalused ja isiksuslike tugevused (sh motivatsioon, kasvukohad ja sihid)
Lähem info siin