Meediakoolitus alaliitudele

Eesti Olümpiakomitee korraldab 2.-3. novembril (UUS KUUPÄEV!) alaliitudele, maakonna spordiliitudele ning teistele spordiorganisatsioonidele põhjaliku kommunikatsiooni- ja meediakoolituse, mida viib läbi tunnustatud ajakirjanik ning meeidanõunik Rasmus Kagge.

Esimene koolituspäev keskendub sisekommunikatsioonile ning teine päev kriisi- ja väliskommunikatsioonile. Koolitus suunab osalejad kirglikumalt ning avatumalt kasutama igat head võimalust oma sõnumite edastamiseks nii asutusse sisse (sh klubidele, sportlastele, lapsevanematele) kui avalikkusele.

Pane ennast koolitusele kirja SIIN. Koolituspäeva omaosalus on 150€ (ei sisalda lõunapausi). Registreerimine kestab 16. oktoobrini. 

Koolituse programm:

Esimene päev 2. november – sisekommunikatsioon

9.00-9.30 – Sissejuhatus
09.30-10.45 – Kõige alus oma sinu motivatsioon ja häälestus
Kommunikatsiooni tähtsus, toimimise loogika ja enda roll selle sisustamisel, ka kõige kriitilisemas olukorras. Selles osas tuuakse mitmeid positiivseid näiteid, kuidas organisatsioonid on saanud endale tugevad ja armastatud eestkõnelejad ning üles ehitanud toimiva sise- ja väliskommunikatsiooni, mis lõpuks annab eelise ka näiteks toetajate leidmisel või kogukonna loomisel.
10.45-11.00 Kohvipaus
1.00-12.15 Sisekommunikatsioon kui parim tööriist meeskonnatunde ja -vaimu hoidmiseks: Kas, miks ja kellele on sisekommunikatsioon üldse oluline ja vajalik?
Millised on peamised kanalid, taktikad ja viisid, et hoida oma organisatsiooni (sh treenerid, sportlased, klubid jne) ühises infovoos?
12.15-13.00 Lõunapaus
13.00-14.15 Sotsiaalmeedia ja teised omakanalid kommunikatsiooni tööriistana
Milliseid sotsiaalmeedia platvorme kasutada organisatsiooni nähtavuse suurendamiseks? Kas mõistlik on lisaks teha head uudiskirja, pidada blogi või lindistada tihedalt podcaste?
14.15-15.00 Lauaõppus meeskondadele – kuidas käituksid sina?
Praktilises osas ehitavad osalejad üles strateegia, kuidas nemad sotsiaalmeediat oma eesmärkide nimel ise parimal moel ära kasutaksid.
15.00-15.15 Kohvipaus
15.15-16.00 Lahenduste analüüs ja esimese päeva kokkuvõte

Teine päev 3. november – välis- ja kriisikommunikatsioon

09.00-10.00 – Ajakirjandusega suhtlemise põhitõed – kas pressiteatest piisab või peaks veel pingutama?
Kuidas meediaga proaktiivselt suhelda nii, et sellest sünniks maksimaalne kasu? Käime läbi kogu meediaga suhtlemiseks ja intervjuuks/pressikonverentsiks ettevalmistamise protsessi koos erinevate harjutustega. Millal on mõistlik korraldada pressikonverents, millal tark teha pressiteade või millal teha valitud ajakirjanikule eksklusiivne ettepanek artikliks või intervjuuks. Selles osas analüüsitakse erinevate ajalehtede, tele- ja raadiosaadete, portaalide intervjuude žanreid. Räägitakse ajakirjanike erinevatest ootustest, eesmärkidest ja taktikatest lugude kirjutamisel ja intervjuude tegemisel.
10.00-11.00 Praktilised harjutused – küsimused, vastused, lugu ja sõnumid
Selles osas tehakse harjutusi, kuidas ette aimata ajakirjanike küsimusi ja kuidas valmistuda parimateks vastusteks. Kuidas käituda õelate küsijate ja nn ootamatute küsimuste korral? Millised on päästerõngastest vastused küsimustele, mis on teemast täitsa mööda? Praktilised harjutused, milliseid küsimusi erinevate saadete ajakirjanikud küsiksid ja kuidas võiks ühes või teises olukorras võimalikult huvitavalt ja oma põnevaid sõnumeid esile tõstes vastata.
11.00-11.15 Kohvipaus
11.15-12.15 Kriisikommunikatsiooni põhitõed
Selles osas analüüsime viimase aja kõige olulisemaid kriisijuhtumeid Eesti meedias ning otsime vastust, kas neid kriise oleks saanud ära hoida mingite konkreetsete ennetavate tegevustega või kas kriise oleks saanud kiiremini jahutada, kui oleks tehtud teisi otsuseid. Me vaatleme näiteks varasemaid kriisijuhtumeid – mis on üldiselt nende põhjused, tüüpvead nii enne kui pärast kriisi puhkemist.
12.15-13.00 Lõunapaus
13.00-14.00 Praktiline õppus – kuidas lahendada kriise?
Kriisisituatsioonide põhjal koostatakse strateegia, kuidas olukorda lahendada - mis ajal, millistes kanalites, milliste tegevustega ja milliste sõnumitega välja tulla? Jutupunktid meeskonna kõneisikule, kes peab kriisi kohta andma nn ajakirjanikule ka intervjuu.
14.00-14.30 Kriisiintervjuud iga meeskonna kõneisikutega
Selles oas tehakse läbi reaalne intervjuu ajakirjanikule, kes küsib kriisisituatsioonile omaselt väga palju teemasse ja sellest mööda juhtivaid küsimusi.
14.30-16.00 Kriisijuhtumite ja intervjuude analüüs
Iga meeskond esitleb oma strateegiat kriisi lahendamisel, millele järgneb videointervjuu analüüs. Eesmärk on toetavas keskkonnas õppida ja analüüsida, kuidas võiks ja peaks erinevaid kriise lahendama, et päriselus oleks lihtsam proaktiivselt tegutseda.
16.00-16.15 Kokkuvõte

Koolitaja Rasmus Kagge omab meediakogemust nii raadio-, tele- kui kirjutavas ajakirjanduses aastast 1991. Kuni 2016. aastani töötas ta erinevates ajakirjandusväljaannetes – ajalehtedes Eesti Päevaleht ja Postimees, telekanalites TV3 ja Eesti Rahvusringhääling, raadiokanalites Kuku ja Vikerraadio. Aastatel 2016-2017 oli Rasmus ametis valitsuse kommunikatsioonibüroos peaministri meedianõunikuna. Meediakoolitusi on Rasmus korraldanud alates 2005. aastast nii riigi- kui erasektori suurematele ja väiksematele ametitele, asutustele ja ettevõtetele. Samuti on Rasmus teinud personaalseid koolitusi erinevatele riigi- ja sihtasutuste, kohtute, kaitseväe ja eraettevõtete tippjuhtidele. Koolitamise kõrval nõustab Rasmus koos oma meeskonnaga igapäevaselt kümneid eraettevõtteid ja ka riigiasutusi.