Topeltkarjäär: karjäärinõustamine

Eesti Olümpiakomitee topeltkarjääriprogrammi koostöö raames pakub Eesti Töötukassa tasuta karjäärinõustamist, kuhu on teretulnud kõik huvilised.

Eesti Töötukassa karjäärispetsialiste on spordiorganisatsioonidel võimalik tasuta kutsuda rääkima või töötubasid läbi viima ka näiteks laagritesse või sportlaste infopäevadele üle terve Eesti.

Karjäärinõustajatega saab:

  • arutada õpisoove ja õppimisvõimalusi
  • analüüsida ameteid ja erialasid
  • rääkida tööturu trendidest ja infot töömaailma hetkeolukorra kohta
  • rääkida töötamisvõimalustest
  • koostada CV- d ja motivatsioonikirja 
  • valmistuda tööintervjuuks ja soovi korral seda läbi mängida
  • teha karjääriplaani ja toetada selle elluviimist
  • arutada töötamisvõimaluste ja isiksuslike tugevuste (sh motivatsiooni, kasvukohtade ja sihtide) üle

Nõustamisel kasutatakse lisaks vestlusele kirjalikke töölehti ja pakutakse vastavalt vajadusele testide täitmise võimalust. Kõik kasutatavad meetodid arutatakse nõustatavaga eelnevalt koos läbi.

Kuidas karjäärinõustamine toimub?

Karjäärinõustamine toimub individuaalselt või grupis. Lisaks silmast-silma toimuvale kohtumisele on võimalik nõustamist viia läbi ka e-kirja või Skype'i vahendusel.

Individuaalses vestluses osaleb sportlane karjäärinõustajaga kahekesi. Üldjuhul kestab nõustamine 45 minutit. Kui küsimusi on rohkem ja teemad vajavad põhjalikumat käsitlemist, on nõustamisel võimalik käia rohkem kui üks kord. Vali endale altpoolt karjäärinõustaja ning võta temaga otse ühendust - saada nõustajale lühike enesetutvustus - kes sa oled, millega oled siiani tegelnud ja millised teemad sind huvitavad.

Grupinõustamises osaleb rohkem inimesi (tavaliselt 8 – 16). Grupis suheldes on võimalik õppida teiste kogemustest ja jagada enda omi, arendada koostöö- ja eneseväljendusoskusi ning leida tuge grupikaaslastelt.

Kuidas kutsuda karjäärispetsialiste esinema?

Karjäärispetsialistid on valmis laagrites, sportlaste infopäevadel jms üritustel viima läbi loenguid või töötubasid sellistel teemadel nagu edasiõppimise võimalused ja erialavalik, tööturu trendid, stress, eneseanalüüs, kandideerimine jpm. Täpsema fookuse saab koos töötukassa karjäärispetsialistiga eelnevalt läbi arutada ja kokku leppida. Ühe töötoa kestuseks võiks arvestada 45 minutit kuni 1,5 tundi. 

Vanuselisi piiranguid osalejatele ei ole. Osalejate vanuselist jaotust eelnevalt ette teades on karjäärispetsialistidel võimalik teha eeltööd ja sättida teemade käsitlus nii, et see oleks just sellele vanuserühmale kõige huvipakkuvam. 

Infoloenguid ja töötubasid on võimalik läbi viia nii eesti, vene kui ka inglise keeles.  

Infoloengutel osalejate hulga osas piiri ei ole. Töötubasid on efektiivseim teha kuni 16-liikmelisele grupile. Kui osalemisest huvitatuid on rohkem, saab sama töötuba läbi viia paralleelselt mitmes grupis. 

Toimumiskoht ei ole piiratud - karjäärinõustajaid võib kutsuda esinema üle terve Eesti. Töötukassa karjäärispetsialistid tulevad ise laagri, infopäeva vms toimumise kohta kohapeale.  

Ruumi ja vajadusel esitlustehnika korraldab kutsuja (spordiorganisatsioon). Töötoa läbiviimiseks vajalikud töövahendid võtavad karjäärispetsialistid ise kaasa.  

Kui pärast töötuba või infoloengut on soov pakkuda osalejatele individuaalse karjäärinõustamise võimalust, on ka seda võimalik ürituse jätkuna kohapeale planeerida.