Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus

SA Eesti Antidoping (EAD) tegutseb oma asutamisel 2007 kehtestatud põhikirja ja aastateks 2015-2019 kinnitatud arengukava alusel. EAD missiooniks on koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega seista puhta spordi eest Eestis, kasutades ning arendades selleks vajalikke erialaseid teadmisi ja oskusi. Asutusel on kolm tegevussuunda: dopingukontrollide planeerimine ja läbi viimine, antidopingualane koolitus- ja teavitustöö ning nii siseriiklik kui rahvusvaheline dopinguvastane koostöö ja ennetustöö.

EOK ja EAD kehtestasid ühiselt Eesti dopinguvastased reeglid alates 2015, mis kehtisid 2020.a. lõpuni. Aastast 2021 hakkavad kehtima uued reeglid. 

Perioodil 2019-2020 toimus EAD tegevuste ühinemine Eesti Olümpiakomitee asutatud uue, Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusega (EADSE). EADSE kompetentsi lisandub lisaks dopinguvastasele tegevusele ka kokkuleppemängude, väärkohtlemise ja pealtvaatajate turvalisuse temaatika. EADSE eesmärk on edendada Eestis diskrimineerimisvaba, eetilist, ausat sporti, sh aidata kaasa:

(a) dopingu kasutamise ennetamisele;
(b) spordivõistlustega manipuleerimise ennetamisele;
(c) diskrimineerimise, väärkohtlemise, ahistamise jm ennetamisele spordis;
(d) spordivõistlustel osalejate turvalisuse tagamisele;
(e) muude spordis esinevate spordi ausust ohustavate probleemide lahendamisele.

EADSE koolitustegevused on suunatud osalejate teadlikkuse tõstmisele, suhtumise kujundamisele ja ennetustööle. Koolitusteemadeks on keelatud nimekirja kuuluvad ained ja võtted, dopinguvastaste reeglite rikkumised, dopingu kasutamise tagajärjed, sportlase ja tema tugipersonali õigused ning kohustused, dopingukontrolli läbiviimine, samuti ka antidopingu koodeksi tutvustamine. Koolitusi viiakse läbi kõigis vanustes sportlastele, nende treeneritele, tugimeeskonnale, aga ka näiteks kooliõpilastele.

Maailma dopinguvastase koodeksi ja Eesti dopinguvastaste reeglitega saab lähemalt tutvuda Eesti Antidopingu kodulehel. Sealt leiab alati ka värskeima keelatud ainete nimekirja.