Alaliitude toetused

Alates 2019. aastast andis Kultuuriministeerium alaliitude riiklike toetuste haldamise üle Eesti Olümpiakomiteele.

Alaliitude toetuste taotlemine, aruannete esitamine ja otsuste vormistamine toimub sporditoetuste keskkonnas: https://www.spordiregister.ee/toetused/.

Toetuste taotlemine

 • Alaliit peab olema Eesti Olümpiakomitee liige;
 • Aluseks Kultuuriministri 21.12.2012 määrus nr 12 ja selle lisa: "Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord";
 • Toetust ei eraldata alaliidule, kelle arvutuslik toetuse summa jääb alla 5 000 euro, spordiala harrastajate arv on väiksem kui 100 ning kellel puuduvad treenerikutsega treenerid.

Toetuste liigid

 • Tegevustoetus
  - alaliidu põhikirjaliste eesmärkide, tegevuste ning arengukavas kirjeldatud tegevussuundade elluviimiseks ja ühekordsete projektide realiseerimiseks
 • Noortespordi toetus*
  - spordiklubides ja -koolides noortega tehtavaks tulemuslikuks sporditööks
  - vähemalt 75% summast jaotatakse alaliidu juhatuse otsusel edasi spordiklubidele ja -koolidele
  - kuni 25% kasutab alaliit noortespordi arenguks
 • Spordikohtunike toetus*
  - spordikohtunike tegevuse arendamiseks
 • Team Estonia koondiste toetus ehk saavutusspordi toetus
  - tipptasemel sportlaste võimete arendamiseks
  - olümpiaaladel individuaalsportlased ja koondised
  - pallimängualadel koondised
  - mitteolümpiaaladel 5 Team Estonia programmi kuuluva ala individuaalsportlased ja koondised ning Team Estonia programmi kuuluvad individuaalsportlased
  - toetuse piirmäär individuaalala sportlase kohta on 15 000 eurot kalendriaastas
* Noortespordi ja spordikohtunike toetuse eraldamise eelduseks on tegevustoetuse saamine.

Üldinfo

 • Toetuste taotlemine sporditoetuste keskkonnas: https://www.spordiregister.ee/toetused/
 • Tähtaeg kõikidel toetustel 31. oktoober!
 • Sporditoetuste komisjoni koosseis: Erich Teigamägi (esimees), Siim Sukles, Martti Raju, Tarvi Pürn, Margus Klaan, Raido Mitt