New Miracle

Eesti Olümpiakomitee esindajad osalevad kolm aastat kestvas võrdõiguslikkuse ja juhtide arendamise projektis New Miracle. Projektis osalevad organisatsioonid loovad noortele või alustavatele spordijuhtidele tasuta koolitusprogrammi.

Projekt New Miracle on loodud Leedu olümpiakomitee (LTOK) poolt ning lisaks Eestile on sellega liitunud ka Läti, Itaalia ja Slovakkia olümpiakomiteed. Leedu algatatud projekt oli seejuures üks väheseid, mille elluviimist toetas Euroopa Liit Erasmus+ programmi raames.

Projekti eesmärk on luua tasuta koolitusprogramm noortele või algajatele spordijuhtidele, mille abil on osalejatel võimalus konsulteerida kogenud kolleegidega ja saada näpunäiteid erinevates valdkondades.

Projekti üks peamisi eesmärke on soolise võrdõiguslikkuse edendamine, juhtimine ja otsuste tegemisel kaasarääkimine ning enesekindluse kasvatamine. Osalevad rahvuslikud olümpiakomiteed loodavad, et projekti edulugu võib tuua kaasa muutusi ühiskonnas tervikuna.

Loodav koolitusprogramm on virtuaalne ning hetkel on plaanis, et projekti kutsutakse osalema nii spordivaldkonna vabatahtlikke noori kui ka spordialaliitudes, klubides ja teistes spordiorganisatsioonides töötavaid inimesi.  Esimesed koolitused peaksid toimuma 2022. aasta lõpus.