EV100 Eesti meistrivõistlused

2018. aastal tähistavad Eesti spordiorganisatsioonid ühiselt Eesti sünnipäeva, pühendades aasta jooksul korraldatavad Eesti meistrivõistlused Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks ning riputades erinevate alade parimatele sportlastele kaela ühtse Eesti Vabariik 100 erikujundusega Eesti meistrivõistluste medalid. 
Kokku toimub 66 spordialal aasta jooksul ligi 350 Eesti meistrivõistlust, kus antakse välja kokku ligi 22 000 meistrivõistluste medalit.

Info spordiorganisatsioonidele EV100 sünnipäeva tähistamise võimaluste osas Eesti meistrivõistlustel:
 • Spordiala 2018. aasta Eesti meistrivõistluste nimetustes võib kasutada laiendit EV100 (lubatud kasutada nii tekstina kui ka logona võistluste nime ees. Näiteks: EV100 Eesti meistrivõistlused kadettide epeevehklemises.
 • Eesti meistrivõistlustega seotud kommunikatsioonis võib viidata, et võistlused on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.
 • Võistlustega seotud ametlikes eelteadetes ja kokkuvõtvates teadetes võib kasutada ühtset kinnitatud lõiku (vahetada võistluste nimi):
  EV100 Eesti meistrivõistlused kadettide epeevehklemises on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ja kuuluvad 2018. aasta EV100 spordiprogrammi. Võistlusel esikolmikusse jõudnud sportlased teenivad Eesti Vabariik 100 erikujundusega Eesti meistrivõistluste medalid.
 • Võistlusega seotud kujundustes (kodulehed, bännerid, reklaamid, diplomid jm visuaalne) võib kasutada EV100 logo.
 • Võistluspaikades võib kasutada EV100 sümboolikat (rajabännerid, rannalipud, roll-up´id, intervjuuseinad jm) 
 • Võistlusel võib mängida Eesti Vabariigi hümni.
 • Võistluse informaator võib edastada publikule infot, et võistlus on pühendatud Eesti 100. sünnipäevale, autasustamiste läbiviimisel tutvustada medaleid jms.
 • Võistluse registreerimine aadressil www.ev100.ee EV100 sündmusena võib suurendada võistluse nähtavust (nt läbi EV100 poolt meediale edastava infokirja, sündmused kajastuvad EV100 kalendris, sündmust võidakse kajastatada ka EV100 sotsiaalmeediakanalites jms).
 • Sotsiaalmeediakanalites EV100 Eesti meistrivõistluste kohta postitusi tehes palume kasutada läbi terve aasta järgmisi viiteid: #EV100 #EOKmedalid #terveeestieest
Failid:Eesti meistrivõistluste medalivõitjate pildistamine
 • Kõigil EV100 erikujundusega medaleid välja andvatel organisatsioonidel palume kõikidest medalivõitjatest teha fotod (koos medaliga).