"Spordijuht 1.0"

Praktilise suunitlusega programmi eesmärk on tõsta spordijuhtimise taset, andes osalejatele vajalikud teadmised, oskused ning pädevused, et igapäevases spordijuhtimises tõhusamalt tegutseda. Kursus sobib nii pikaajalise kogemusega kui ka spordijuhtimise juurde alles mõne aja eest jõudnud osalejatele.

Senised lõpetajad on peamise kasutegurina välja toonud osalejate ja nende organisatsioonide praktiliste kogemuste vahetuse ning koostöövõrgustiku laienemise.

Kursusel käsitletakse kuut teemat: spordiorganisatsioon, strateegiline juhtimine, finantsjuhtimine, inimressursside juhtimine, sporditurundus ja spordiürituste korraldamine. Kursuse teoreetiliseks aluseks on rahvusvaheliselt tunnustatud õpik "Managing Olympic Sport Organisations", mis tuleb iga osalejal iseseisvalt koos töövihikuga läbi töötada. Loengupäevadel käsitletakse samu teemasid juba kogenud lektorite abil praktiliselt Eesti kontekstis. Lektoriteks on oma ala eksperdid ja praktikud nii spordivaldkonnast kui ka mujalt.

Sellel aastal on kursuseprogrami eeltoodud teemadele lisaks lisatud ka ESG moodul, kus käsitletakse jätkusuutlikkuse teemat spordiorganisatsioonide võtmes.  

Kursuse maht on 15 seminaripäeva, mis on jagatud sügisest kevadeni seitsmeks sessiooniks, ning sama palju iseseisva töö päevi. Registreeru 2024 sügisel algavale koolitusele SIIN!  

 Programmi ajakava 2024/2025:

 1. sessioon: 1.-2. november

Spordijuhtimise kursuse sissejuhatus

Spordiorganisatsioon. Koolitajad: Jüri Järv; praktikust lektorid: Mihkel Uiboleht ja. Hristo Neiland.

 2. sessioon: 21.-23. november

Spordiorganisatsioon, juhtumianalüüsid

ESG - jätkusuutlik spordiorganisatsioon. Kati Kõrbe, TalTech ning praktikud

Strateegiline juhtimine Koolitajad: Jüri Järv; praktikust lektor: Tarvi Pürn

 3. sessioon: 13.-14. detsember

Strateegiline juhtimine, juhtumianalüüsid

Finantsjuhtimine. Koolitaja: Ellen Tohvri

 4. sessioon: 10.-11. jaanuar

Finantsjuhtimine, juhtumianalüüsid

Inimressursside juhtimine. Koolitaja: Margus Alviste

 5. sessioon: 30.jaanuar-1.veebruar

Sotsiaalmeedia: Brit Mesipuu

Inimressursside juhtimine, juhtumianalüüsid

Sporditurundus. Koolitaja: Jüri Järv
Laura Kuldkepp (sponsorlus praktliliselt Tradehouse näitel)
Spordimeediaga suhtlemine. Karl Rinaldo

6. sessioon: 21.-22. veebruar

Sporditurundus, juhtumianalüüsid

Spordisündmuste korraldamine. Koolitajad: Kati Kõrbe; praktikust lektorid: Tarmo Hõbe, Auris Rätsep, Rauno Loit

 7. sessioon: 14.-15. märts

Spordisündmuste korraldamine, juhtumianalüüsid

Kursuse mõjuanalüüsid. Koolitaja: Jüri Järv

 *Korraldajatel on õigus teha programmis muudatusi.

Kursuse läbimiseks on vajalik aktiivne seminarides osalemine ning iseseisev töö, mille käigus on vaja: õppepäevade eelselt õpiku materjal iseseisvalt läbi töötada, täita vastavad töövihikud ning koostada 6 eestikeelset juhtumianalüüsi (ja need ka ette kanda).

Kus?
Koolitus toimub Tallinnas kontaktõppe vormis.

Hind
Kursuse õppetöö kulud tasub Rahvusvahelise Olümpiakomitee Solidaarsusfond, iga osaleja omaosaluseks on 160 €+km.

Kuidas kandideerida?
Programmi kandideerimiseks tuleb täita registreerimisvorm, mille leiate SIIT. Registreerimine kestab kuni 6. septembrini. Grupi koosseisu kuulutame välja 4. oktoobriks 2024.

Kursuse läbija saab lisaks omandatud teadmistele, vahetatud kogemustele ning suhtevõrgustiku laiendusele ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt väljastatud diplomi.

Kuhu pöörduda küsimuste korral või nõu pidamiseks?

Jüri Järv, jyri@jjc.ee, +372 501 8003