Spordikoolituse - ja Teabe sihtasutus

Eesti Olümpiakomitee asutas Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga, loomaks uusi võimalusi spordi toetamiseks ja arendamiseks ning arendamaks sporditegevust toetavaid tugiteenuseid. Sihtasutus:

  • korraldab spordialaste kutsekvalifikatsioonide, õppekavade ja õppematerjalide väljatöötamist ning rakendamist eelkõige treeneritele;
  • korraldab treenerite, sporditöötajate ja spordijuhtide ning teiste spordispetsialistide koolitusi;
  • tegutseb treenerite kutseandmise keskusena, viib läbi kutseeksameid ja –teste;
  • kogub, töötleb, haldab ja levitab spordialast teavet, on Eesti Spordiregistri volitatud töötleja;
  • viib läbi spordi- ja liikumisharrastuse alaseid uuringuid ja küsitlusi, osutab konsultatsioone ja nõustamist;
  • osaleb spordipoliitiliste ettepanekute väljatöötamises ja sellealases nõustamises;
  • haldab ja arendab spordi- ning õppeeesmärgil sihtasutuse vara;
  • korraldab muid Sihtasutuse eesmärgi täitmiseks vajalikke tegevusi.

 Sihtasutuse hallatavast portaalist sport.ee leiab ulatuslikud andmebaasid kogu Eesti spordi kohta.