Organisatsioon

Eesti Olümpiakomitee (EOK) on Eesti spordi katusorganisatsioon, mis tegeleb tippspordi arendamise, noortespordi kandepinna laiendamise ning liikumisharrastuse edendamisega, väärtustades ausa mängu reegleid. Samuti vastutab EOK Eesti koondise lähetamise eest suve- ja taliolümpiamängudele ning noorte olümpiavõistlustele.

Tänane EOK moodustus 2001. aastal, kui liitusid olümpiaspordile keskendunud Eesti Olümpiakomitee ja kõiki Eesti spordiorganisatsioone ühendanud Eesti Spordi Keskliit. Nii EOK kui ka Eesti Spordi Keskliit on algselt asutatud 1923. aastal, neist esimene taastati 1989. aastal ning teine aasta hiljem. Seega tähistab EOK 2023. aastal oma 100. sünnipäeva.

Eesti Olümpiakomitee on sõltumatu mitteriiklik organisatsioon, mis osaleb rahvusvahelises olümpialiikumises. Meie liikmeteks on Eesti spordialaliidud, spordiühendused, maakondlikud spordiliidud ning Olümpiaharta alusel valitud füüsilised isikud. Koostööd teeme erinevate riiklike institutsioonidega, teiste mitteriiklike organisatsioonide ja äriühingutega. EOK on ka Rahvuslike Olümpiakomiteede Ühenduse (Association of National Olympic Committees) ja Euroopa Rahvuslike Olümpiakomiteede Ühenduse (European Olympic Committees) liige.

EOK eesmärgid on:
  • laiendada spordi- ja liikumisharrastust kogu rahva seas ning suurendada spordiliikumise tervistavat, sotsiaalset ja majanduslikku rolli;
  • järgida olümpismi, ausa mängu ja teisi Olümpiahartaga määratletud põhimõtteid; 
  • arendada harrastajate huvidele vastavat spordiorganisatsiooni, tõsta selle teovõimet ja suurendada tegevusühtsust;
  • tõsta tippspordi saavutusvõimet, selle kaudu riigi mainet ja tuntust;
  • arendada koostööd ja ühistegevust rahvusvahelise spordi- ning olümpialiikumisega.