Olümpiasümboolika kasutamine

Olümpiarõngad ja nende kasutamine

Olümpiarõngad kuuluvad eksklusiivselt Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele (ROK). See on kaubamärk, mis on kaitstud üle kogu maailma. Olümpiarõngaid tohib kasutada ainult ROK-i kirjalikul nõusolekul.

ROK-i kirjaliku nõusoleku taotlemiseks saatke e-kiri aadressile legal@olympic.org. Taotlus peab olema inglis- või prantsuskeelne ning sisaldama järgmist informatsiooni:
 • Taotluse esitaja nimi, tüüp (näiteks: organisatsioon, ettevõte, muuseum, eraisik jne), aadress, telefon, e-posti aadress;
 • Kirjeldus, millise materjaliga on tegu (tekst, pilt või video);
 • Kirjeldus, kuidas materjale soovitakse kasutada (isiklikuks otstarbeks (no broadcasting), õppematerjalina, näitusel, produktsioon/broadcasting vms).
NB! Olümpiaperioodil peavad olümpiapartneri staatuseta partnerid teavitama ROK-i, Pariisi 2024. aasta olümpiamängude korralduskomiteed ja mõjutatud või sihtriigi rahvuslikku olümpiakomiteed oma üldise iseloomuga reklaamiplaanidest selleks määratud veebiplatvormi kaudu: http://rule40.olympic.org.

Olümpiamängudega seonduvate kaubamärkide, sümbolite ja sõnaühendite kasutamine

ROK-ile kuuluvad eksklusiivselt kõik järgmised õigused ning nende kasutamiseks tuleb luba küsida:

 1. olümpiamängude sümbol;
 2. mängude embleem, maskotid, piktogrammid ja mängude graafika;
 3. mistahes rahvusliku olümpiakomitee embleem või rahvusliku olümpiakoondise embleem;
 4. sõnad „Olympic“, „Olympics“, „Olympic Games“, „Olympiad“, „Olympiads“;
 5. mängude korralduslinna nimi ja mängude aasta (st „Pariis 2024“);
 6. kõiki olümpiamängudega seotud sõnad ja sümbolid, mis on registreeritud kaubamärgina ja/või mida kaitsevad asjaomased õigusaktid selle rahvusliku olümpiakomitee riigis, mida osaleja esindab või riigis, kus reklaam kättesaadavaks tehakse;
 7. olümpiavõistkondade nimed, näiteks „Team Estonia“ või „Eesti olümpiakoondis“
 8. olümpiamängude moto „Citius - Altius – Fortius“;
 9. kõiki ROKi, 2024. aasta Pariisi olümpiamängude korralduskomitee või mistahes rahvusliku olümpiakomitee loodud filmid, muusikalised teosed, kunstiteosed ja kujundused;
 10. mistahes muud sümbolid, kujundused, teosed, sõnad või väljendid, mis on ülalnimetatute tõlked või mida võib segi ajada ülalnimetatutega.
* Loetelu ei ole lõplik. Kõigi ROK-i omandis olevate ja õigustega kaetud materjalide saamiseks pöörduge ROK-i poole legal@olympic.org

Ülaltoodud kaubamärkide, sümbolite ja sõnaühendite kasutamine mistahes ajal mistahes reklaamides on keelatud, kui ei ole antud eriluba ROK-i täitevkomitee poolt. Eriluba on antud ROK-i TOP partneritele, olümpiamängude toetajatele, ametlikele broadcasteritele ja rahvusliku olümpiakomitee toetajatele.

Lisainfo: Olympic Charter, Chapter 1, Rules 7-14 and its Bye-law

Olümpiamängude sümboolika kasutamine Pariis 2024 OM-i näitel

Eksklusiivsed ROK-i omandid on:

 • Pariis 2024 olümpiamängude logo,
 • sõnaühendid "Paris 2024" ja "Pariis 2024" ja "2024 Pariis",
 • olümpiamängudeks loodud kõikvõimalikud disainielemendid, sloganid, muusika jt sümbolid (logod, maskotid, tõrvik, medalid, diplomid, laulud, piktogrammid, olümpiamängude lipp, olümpia lipp, olümpiamündid ja -margid, ametlikud publikatsioonid, plakatid, riiete disain jne). 
Kõik need kaubamärgid, sümbolid jne on kaitstud üle kogu maailma. Olümpiamängude logo jt õigustega kaitstud märke ja sõnaühendeid tohib kasutada ainult ROK-i ja/või olümpiamängude korralduskomitee kirjalikul nõusolekul.

Reeglite ülevaade:
Rule 40 eesti keeles
Rule 40 inglise keeles

Sotsiaalmeedia reeglid Pariis 2024 OM-i näitel

Seoses sotsiaalmeedia suurenenud kasutamisega on Rahvusvaheline Olümpiakomitee välja töötanud suunised, mis kehtivad alates olümpiaküla avamisest 18. juulil 2024 kuni selle sulgemiseni 13. augustil 2024. Siinsete reeglite kohaselt toodetud sisu tuleb kasutada kooskõlas reeglite ja kõigi muude asjakohaste juhistega, mille on mängude jaoks välja andnud Rahvusvaheline Olümpiakomitee. 

Sotsiaalmeediareeglid Pariisi akrediteeritud SPORTLASTELE
Sotsiaalmeediareeglid Pariisi akrediteeritud delegatsiooni liikmele

Eesti Olümpiakomitee logo ja selle kasutamine

Eesti Olümpiakomitee logo kuulub eksklusiivselt Eesti Olümpiakomiteele (EOK). See on kaubamärk, mis on kaitstud Eesti territooriumil. Eesti Olümpiakomitee logo tohib kasutada ainult EOK kirjalikul nõusolekul.

EOK kirjaliku nõusoleku taotlemiseks saatke e-kiri aadressile eok@eok.ee. Taotlus peab sisaldama järgmist informatsiooni:
 • Taotluse esitaja nimi, tüüp (näiteks: organisatsioon, ettevõte, muuseum, eraisik jne), aadress, telefon, e-posti aadress;
 • Kirjeldus, millise materjaliga on tegu (tekst, pilt või video);
 • Kirjeldus, kuidas materjale soovitakse kasutada (isiklikuks otstarbeks (no broadcasting), õppematerjalina, näitusel, produktsioon/broadcasting vms).

Sportlaste kasutamine reklaamides ja kommunikatsioonis

Olümpiaharta reegel 40 (Rule 40) keelab sportlaste ja teiste olümpiale akrediteeritud isikute isikut, nime, pilti, videot jne kasutada mistahes reklaamides või kommunikatsioonis (olenemata kommunikatsioonikanalist – tele, raadio, välimeedia, print, veeb, sotsiaalmeedia jne). Selle reegli rikkumisel võib sportlase olümpiamängudelt diskvalifitseerida.

Käesolevaid põhimõtteid kohaldatakse olümpiamängude perioodil, mis tähendab ajavahemikku 2024. aasta Pariisi olümpiamängude olümpiaküla avamise kuupäevast kuni kuupäevani kaks päeva pärast 2024. aasta Pariisi olümpiamängude lõputseremooniat (st 18. juulist 2024 kuni 13. augustini 2024 kaasa arvatud).

ROK lubab alljärgnevaid erandeid:
 • ROKi TOP partnerid, Pariis 2024 olümpiamängude toetajad ja ametlikud broadcasterid võivad kasutada olümpiakoondise liikmeid oma reklaamides.
 • Rahvusliku olümpiakomitee toetajad võivad kasutada olümpiakoondise liikmeid oma reklaamides, juhul kui reklaamid jäävad riigi piiridesse.

Olümpiasümboolika kasutamine ajakirjanduslikel eesmärkidel

Olümpiasümboolika kasutamine ajakirjanduses on lubatud vaid juhul, kui materjal ei sisalda reklaami. Täpsemate reeglitega saab tutvuda siit.