Mentorprogramm "Uue aja liider"

Mentorprogrammi eesmärgiks on pakkuda praegustele ja tulevastele spordijuhtidele tuge ning inspiratsiooni tööalaste eesmärkide saavutamisel ning panustada seeläbi spordivaldkonna arengusse. Programmi on oodatud ambitsioonikad juhipotentsiaaliga inimesed, keda innustavad muudatuste läbiviimised ja kes ei karda väljakutseid.

Programmi raames saab iga osaleja endale koostööpartneriks isikliku kogemustega mentori, kellega kohtutakse personaalselt 1-2 korda kuus ning keskendutakse mentee (programmis osaleja) jaoks olulistele tööalastele teemadele ja väljakutsetele ning pööratakse tähelepanu võimalikele kitsaskohtadele. Lisaks toimub kaks kovisiooni* ning juhtimiskoolitust koos teiste programmi liikmetega.

Kuus kuud kestva programmi tulemusena saab osaleja kaasa teadmised, millele tuginedes teha läbimõeldud strateegilisi otsuseid, olla teadlikum juht ning saada juurde enesekindlust suurte muudatuste läbiviimisel.

Grupi suurus on 8-10 inimest ning osalema on oodatud (tulevased) spordijuhid. Mentoriteks on tuntud ärivaldkonna eestvedajad, kes omavad pikaaegset juhtimiskogemust: Valdur Laid, Anto Liivat, Maarika Honkonen, Anvar Salomets ja Kaidi Kuusmaa.

Kovisioone viib läbi Merle Viirmaa ning programmi koolitajaks on Kaido Pajumaa.

 Programm hõlmab endas:

  • Kestvus 6 kuud, ühised järeltegevused ca 2 kuud
  • Kohtumised mentoriga 1-2 korda kuus
  • Ühised koolitused, juhtumianalüüsid ning kovisioonid

 * Kovisioon on grupp sarnast tööd tegevatest inimestest, kes kohtuvad regulaarselt, et analüüsida ja arutada tööalaseid olukordi kasutades osalejate teadmisi, kogemusi ja oskuseid uute lahenduste leidmiseks.

 Toimumisajad:

14.09.2023  kell 13:00-16:00 Programmi sissejuhatus
13.10.2023 juhtimiskoolitus „Juhiks kasvamine 21. sajandil
16.11.2023 kell 13:00-16:00 kovisioon
23.01.2024 kell 13:00-16:00 kovisioon
15.02.2024 juhtimiskoolitus „Juhist liidriks
14.03.2024 meeskonnakoolitus ning programmi lõpetamine

*Mentorluse ajad lepivad kokku mentor ja mentee omavahel.

 Kandideerimine ning maksumus          

Programmis osalemiseks täida motivatsiooniankeet SIIN ning saada enda CV aadressile piret@eok.ee. Kandideerimisel hinnatakse osaleja potentsiaali ja ambitsioonikust valdkonna eestvedamisel ning muudatuste läbiviimisel. Vajadusel toimuvad kandidaatidega ka vestlused. Kandideerimise tähtaeg on 22. juuni . Osalejate nimed avalikustame 14. juuliks.

Programmis osaleja omafinantseering on 500 € (programmi kogumaksumus 2500 €)

Programm hõlmab endas ka koduseid töid ning kokkuvõtteid, seega tuleb osalemist võtta tõsiselt ning planeerida aega kohtumistele ja ühisele koostööle mentoriga.

Lisainfo: Piret Lauk-Oiov (piret@eok.ee)