Koolitused

Eesti Olümpiakomitee korraldab regulaarselt erinevaid koolitusprogramme, mis on suunatud Eesti spordiorganisatsioonidele ning tipp- ja noorsportlastele.

Samuti korraldab treenerite, sporditöötajate ja spordijuhtide ning teiste spordispetsialistide koolitusi EOK ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ellu kutsutud Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus.

EOK juhtimis- ja kommunikatsioonikoolituste programm

Inimeste juhtimise ja kommunikatsioonikoolituste programmi käivitas EOK 2017. aasta varakevadel. Programmi eesmärk on pakkuda spordiorganisatsioonidele uusi teadmisi, oskusi ja mõtteainet inimeste juhtimisel ning oma kommunikatsiooni strateegilisel korraldamisel.

Aastaringselt vältava koolitusprogrammi raames toimuvad eraldiseisvad poole- kuni kahepäevased koolitused, mis hõlmavad erinevaid kompetentse: inimeste juhtimise programm metoodilise enesekehtestamise baas- ja kompleksoskustest konfliktide vahendamise ja muutuste juhtimiseni ning kommunikatsioonikoolituste programm organisatsiooni kommunikatsiooni strateegilisest planeerimisest, loojutustamisest ning intervjueerimistehnikatest tehniliste foto-, video- ja kujundustöötubadeni.

Koolituste läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Spordijuhtimise kursus spordiorganisatsioonide juhtidele

Rahvusvahelise Olümpiakomitee solidaarsusfondi toel käivitas EOK 2014. aastal spetsiaalselt spordijuhtidele mõeldud spordijuhtimise kursuse, mille aluseks on rahvusvaheliselt tunnustatud õpik "Managing Olympic Sport Organisations".

Praktilise suunitlusega kursuse üldine eesmärk on tõsta spordijuhtimise taset, andes osalejatele vajalikud teadmised, oskused ning pädevused, et igapäevases spordijuhtimises tõhusamalt tegutseda.

Kolme aastaga on kursuse läbinud 35 Eesti spordijuhti.

Spordikorralduse kursus alaliitudele ja klubidele

Alaliitudesse kuuluvatesse spordiklubidele pakub EOK spordikorralduse kursusi. Kui aastail 2013-2016 toimusid koolitused maakondades (igal aastal neljas maakonnas, kokku 378 osalejat), siis alates 2017. aastast saavad oma klubidele koolitusi tellida alapõhiselt alaliidud.

Kursus keskendub järgmistele teemadele: olümpialiikumine, -väärtused ja struktuur; spordiorganisatsioonide juhtimine (juhtimisoskused, organisatsiooni sise- ja väliskeskkond, ressursside juhtimine, protsesside juhtimine). Lisaks lülitatakse programmi konkreetse alaliidu soovitud teemad.

Koolituste läbiviimist toetab Rahvusvahelise Olümpiakomitee solidaarsusfond.

Koolitused sportlastele

Tipp- ja noorsportlastele korraldab EOK alates 2017. aastast erinevaid koolitusi:
  • Noorsportlaste "Ärata endas tiiger!" koolitussari, mis toimub vähemalt kord aastas. Sarja toetab ERGO.
  • Olümpiaeelsed koolitused olümpiakoondise kandidaatidele.
  • Rahvusvahelise Olümpiakomitee koolitused, näiteks 2017 oktoobris topeltkarjääri teemal tippsportlastele ja noorsportlastele.
Alaliitude kutsel korraldavad EOK ja seotud organisatsioonid Spordimeditsiini Sihtasutus, Sihtasutus Eesti Antidoping ning Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum ja Eesti Töötukassa sportlastele koolitusi ka ala- või koondisepõhiselt. Koolituste tellimise info leiate alamlehelt "Koolitused sportlastele".