Kaitsevägi

Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Kaitseväe koostöö raames võimaldatakse kohustuslikku ajateenistusse kutsutud tippsportlastel jätkata treeningutega ka ajateenistuse läbimise ajal.

Tippsportlased on koondatud Ämaris paiknevasse Küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljoni, talialade sportlastel on võimalik aega teenida ka Võrus paiknevas 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljonis. Sportlase ajateenistust saab läbida kaks korda aastas: suvel (algusega juuli keskpaik) ja sügisel (algusega oktoobri keskpaik).

Sportlaste ajateenistusse vastuvõtmise kriteeriumid:

  • on individuaalalal Team Estonia liige;
  • täiskasvanute rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (OM, MM, EM) saavutanud individuaalselt koha 30 parema hulgas, teatevõistluses esimese 50% hulgas;
  • noorte/juunioride rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (MM, EM, sh noorte olümpiamängud ja Euroopa noorte olümpiafestival) saavutanud individuaalselt koha 10 parema hulgas, teatevõistluses esimese 50% hulgas;
  • noorte/juunioride rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (MM, EM) saavutanud teatevõistluses koha 6 parema hulgas;
  • võistkonnaaladel esindanud Eesti täiskasvanute koondist;
  • võistkonnaaladel (noored) pääsenud Eesti koondisega tiitlivõistluste finaalturniirile.

Alaliit esitab oma kandidaadid EOK-le ja EOK kaitseväe spordikomisjonile koos järgmise hooaja võistlus-ja treeningplaaniga.

Tulemused peavad olema saavutatud kandideerimise aastale eelnenud viimase 2 aasta jooksul.

Pallimängijate lisakohad spordirühmas: 

  • Pallimängualade lisakohad (aastas kuni 10 kohta) täidetakse koostöös EOK ja spordialaliitudega;
  • Alaliit esitab oma kandidaadid EOK-le ja EOK kaitseväe spordikomisjonile;
  • Lisakohtadele kandideerija peab vastama alljärgnevatele kriteeriumitele: 

        1) on esindanud viimase 2 aasta jooksul U18 või vanemad Eesti noortekoondist rahvusvahelistel                tiitlivõistlustel (EM, MM) või tiitlivõistluste valikturniiril;                                                                             2) mängib hetkel Eesti kõrgliigas või välismaa kõrg- või esiliigas.

Sportlane, kes soovib spordirühma kandideerida, peab oma sooviga pöörduma spordialaliitu, kes omakorda informeerib Eesti Olümpiakomiteed. Kohtade arv on piiratud (kalendriaasta peale kokku 40 kohta: suvel 25 ja sügisel 15) ning nimekiri pannakse paika tulemuste alusel. 

Lõpliku otsuse teeb kriteeriumite täitmisele toetudes kaitseväe spordikomisjon, kuhu kuuluvad kaitseväe, EOK ja Kaitseressursside Ameti esindajad. 

NB! Info kandidaadist peab EOK-sse jõudma enne esimest arstlikus komisjonis käimist ehk alaliitu tuleb pöörduda kohe, kui saabub esimene kutse arstlikusse komisjoni.