Kaitseväe spordirühm

Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Kaitseväe koostöö raames võimaldatakse kohustuslikku ajateenistusse kutsutud tippsportlastel jätkata treeningutega ka ajateenistuse läbimise ajal.

Tippsportlased on koondatud Ämaris paiknevasse Küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljoni. Tali- ja vastupidavusalade sportlastel on võimalik aega teenida ka Võrus paiknevas 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljonis. Sportlase ajateenistust saab läbida kaks korda aastas: suvel (29. nädal) ja sügisel (42. nädal).

Sportlaste ajateenistusse vastuvõtmise kriteeriumid:

  • Team Estonia A-, B- ja C-kategooria sportlane;
  • Team Estonia noorsportlane vanuses 18-22;
  • Kuulub pallimängualal Eesti A-koondisesse ning on mänginud tiitlivõistluste finaalturniiril või valikturniiril;
  • Mitteolümpiaalade ja teiste sportlaste puhul teeb otsuse kaitseväe spordikomisjon, arvestades kandideerimise aastale eelnenud viimase 2 aasta tulemusi ning spordiala konkurentsitihedust, mõju ja populaarsust.
Pallimängijate lisakohad spordirühmas: 

Pallimängualade lisakohad (aastas kuni 10 kohta) täidetakse koostöös EOK, kaitseväe ja spordialaliitudega.

Alaliit esitab oma kandidaadid EOK-le ja EOK kaitseväe spordikomisjonile. Täidetud peavad olema mõlemad alljärgnevad kriteeriumid:
 • On viimase 2 aasta jooksul esindanud U18 või vanemad Eesti noortekoondist rahvusvahelistel            tiitlivõistlustel (EM, MM) või tiitlivõistluste valikturniiril;
 • Mängib kandideerimise hetkel Eesti kõrgliigas või välismaa kõrg- või esiliigas.
Kandideerimise ajajoon ja tähtajad
 • 31. detsember - tuleva aasta sportlaste ja nimekirjade esitamine
 • 31. märts - käesolevaks aastaks kandideerijad peavad olema läbinud terviseseisundi hindamise (TSH)
 • 31. mai - käesoleva aasta nimekirjade kinnitamine
Kui kandidatuur saadetakse pärast 31. detsembrit, ei kandideeri sportlane mitte käesolevaks vaid järgmiseks aastaks.

Sportlane, kes soovib spordirühma kandideerida, peab oma sooviga pöörduma spordialaliitu, kes omakorda informeerib Eesti Olümpiakomiteed. Kohtade arv on piiratud (kalendriaasta peale on kokku 40 kohta: suvel 25 ja sügisel 15).

Lõpliku otsuse teeb kriteeriumite täitmisele toetudes kaitseväe spordikomisjon, kuhu kuuluvad kaitseväe, EOK ja Kaitseressursside Ameti esindajad. Ülaltoodud kriteeriumid on kinnitatud märts 2023 seisuga.