Tiitlivõistluste preemiad

Vabariigi valitsuse otsusega tegeleb rahvusvahelistel tiitlivõistlustel edukalt esinenud sportlaste ja nende treenerite premeerimisega alates 1. aprillist 2014 Eesti Olümpiakomitee.

Vastavalt EOK täitevkomitee otsusele lähtutakse alates 1. jaanuarist 2020 saavutatud medalite premeerimisel järgmistest põhimõtetest:

Olümpiamängude programmi kuuluvatel spordialadel ja võistlusaladel võidetud medalid

Täiskasvanud

Olümpiamängud:
 • kuldmedal 100 000 eurot
 • hõbemedal 70 000 eurot
 • pronksmedal 45 000 eurot
Maailmameistrivõistlused:
 • kuldmedal 50 000 eurot
 • hõbemedal 20 000 eurot
 • pronksmedal 15 000 eurot
Euroopa meistrivõistlused:
 • kuldmedal 15 000 eurot
 • hõbemedal 10 000 eurot
 • pronksmedal 5000 eurot

Juuniorid ja U23

Maailmameistrivõistlused:
 • kuldmedal 5000 eurot
 • hõbemedal 3000 eurot
 • pronksmedal 2000 eurot
Euroopa meistrivõistlused:
 • kuldmedal 4000 eurot
 • hõbemedal 2000 eurot
 • pronksmedal 1000 eurot

Rakendatavad koefitsendid

Maailmameistrivõistlustel peab olema esindatud minimaalselt 6 riiki ja 10 võistlejat. Kui riike või osalejaid on vähem, siis preemiasumma arvutamisel kasutatakse koefitsienti 50%.

Võistkondade premeerimisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

 • kaheliikmelise võistkonna puhul jagatakse medali eest ette nähtud preemiasumma kahe sportlase vahel;
 • nelja ja enama liikmega võistkonnale määratakse kahekordne preemiasumma, mis jagatakse sportlaste arvuga.

Olümpiamängude programmi mitte-kuuluvatel spordialadel ja võistlusaladel võidetud medalid

Täiskasvanud:
 • Maailmameistrivõistluste kuldmedali puhul
 • Euroopa meistrivõistluste kuldmedali puhul

Premeerimise ja preemiasummad otsustab iga aasta lõpus EOK täitevkomitee.

Treenerid

Medalivõitjate treenerid saavad preemiat summas, mis on võrdne kuni 50% sportlasele makstavast summast. EOK tunnustab ja premeerib ainult kehtiva kutsetunnistusega treenereid.

Muud suurvõistlused

Muude suurvõistluste tulemuste eest võib vastavalt täitevkomitee igakordsele otsusele maksta preemiat kuni 40 000 EUR.