Haridusstipendiumid

Eesti Olümpiakomitee annab koostöös Kultuuriministeeriumiga kaks korda aastas välja haridusstipendiumeid, mida saavad taotleda praegused ja endised tippsportlased kõrgkooli või kutseõppeasutuse õppemaksu tasumiseks.

Stipendiumikonkursil osalev sportlane peab vastama järgmistele tingimustele:

 • on tegevsportlane, kes on kuulunud Eesti täiskasvanute koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul või
 • on tippspordist loobunud isik, kes on kuulunud Eesti täiskasvanute koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul
 • järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noortele
 • ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid
Stipendium eraldatakse koostöös Kultuuriministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:

 • avalik-õiguslikus ülikoolis
 • eraülikoolis akrediteeritud õppekava alusel
 • riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
 • erarakenduskõrgkoolis akrediteeritud õppekava alusel
 • riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või munitsipaalkutseõppeasutuses
 • või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes

Stipendiumikonkurss toimub kaks korda aastas: sügissemestril ja kevadsemestril. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot semestris. Tähtajad ja tingimused kuulutatakse välja EOK kodulehel ning info saadetakse ka spordialaliitudele.

Haridusstipendiumi saajad valib välja komisjon, kuhu kuuluvad Kultuuriministeeriumi ja Eesti Olümpiakomitee esindajad. Alates 2017. aastast osalevad taotluste hindamises ja stipendiumite määramises ka EOK sportlaskomisjoni esindajad.

Haridusstipendiumeid antakse välja aastast 2003 ning need on osa noorsportlaste treeningtoetuste ja tippsportlaste koolitustoetuste projektist.