LIISU 2018

Ühendus Sport Kõigile ja Eesti Olümpiakomitee koostöös õpetajatega korraldavad liikumisõpetuse ainekursuse - liikumisõpetajate suvekooli LIISU 2018 19.-20. juunil (T-K) Jõulumäe Tervisespordikeskuses.

Koolitusele on oodatud kehalise kasvatuse- ja klassiõpetajad (algklassid), koolieelsete lasteasutuste õpetajad ning treenerid. 

Registreerimine on lõppenud. 

Koolituse hind on 72 eurot (hinna sees programm, majutus ja toitlustus). Koolitusele pääseb 60 esimest registreerunut. 

Koolituse korraldustoimkonda kuuluvad Anna Sõõrd, Kai Randrüüt, Pille Juus.

SUVEKOOLI AJAKAVA

TUNNIPLAAN

LEKTORID JA KOOLITUSE TEEMAD  

ÕPPEMATERJALID

I ja II astme õpilaste kaasamine tunni tegevustesse läbi meeskonnaharjutuste - Jarmo Karing

Liikumismängud käsipalli elementidega - Katrin Karuauk

Seiklusmäng “ Retk läbi Eesti“ - Angelika Naris

Lõbusad mängud koolieelses lasteasutuses ja algklassides - Karl Sults

Kuidas liikumisõpetaja saab olla heas füüsilises vormis ja innustada kolleege tervislikele valikutele? -  Maarit Vaikmaa

Noorte kehaline seisund füsioterapeudi seisukohastAllan Anniste

Laste jooga (Mängude ja muinasjuttude kogumik eelkooliealistele lastele)- Inge Heero 

Laste jooga - Inge Heero

Lihashooldus - Kätlin Erkmann

Pärimustantsud ja laulumängud esimeses kooliastmes - Rita Veeremets

Kuidas püsida liikumisõpetajana elukestvalt heas kehalises vormis - Anne Kaar


Koolituse maht on 16  täienduskoolitustundi, mille läbimise kohta väljastab Ühendus Sport Kõigile tunnistuse.

Lisainfo:

Anna Sõõrd
Tel: +372 55580380
E-post: annasoord@gmail.com