Teadusprojektid

Tippspordi konkurentsivõime säilitamiseks ja tõstmiseks korraldab Eesti Olümpiakomitee kord aastas teadusprojektide konkursse, millega toetatakse rakenduslike spordiuuringute läbiviimist.

Rahastamisel eelistatakse projekte, mis on suunatud olümpiaettevalmistussüsteemi kaasatud sportlaste tulemuste parandamisele või laste ja noorte liikumisharjumuste suurendamisele.

Toetus eraldatakse reeglina kuni kaks aastat kestvatele projektidele. Toetusmäära suurus ühe projekti kohta oli kuni 2018. aastani 5000 eurot ning alates 2019. aastast kuni 10 000 eurot. Taotluste saajad määrab EOK moodustatud komisjon.

Alates 2013. aastast, mil EOK teadusprojektide konkursi ellu kutsus, on eraldatud toetusi kuuel aastal kokku 154 480 euro ulatuses. Aastail 2013-2017 ja 2019 on EOK toetanud kokku 32 teadusprojekti.

2019

AsutusPõhitäitjadProjektSumma
Taotleja: Eesti Kergejõustikuliit
Partnerid: Spordimeditsiini SA, Tartu Ülikooli Spordimeditsiini ja Taastusravikliinik, Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut, FüsioCentrum OÜ ja Eesti Kergejõustikuliidu liikmesklubid
Harry Lemberg
Noorkergejõustiklaste mitmeaastase ettevalmistuse strateegia – motoorse ja funktsionaalse arengu monitooring vigastuste ning haiguste ennetamiseks ja saavutusvõime hindamiseks
10 000
Taotleja: Eesti Jalgratturite Liit
Partner: Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut
Indrek Rannama, Karmen Reinpõld
Eesti jalgrattakoondiste sportlaste funktsionaalse ja erialase võimekuse hindamine ja jälgimine Tokyo olümpiamängudele kvalifitseerumise ja tiitlivõistlusteks ettevalmistuse perioodil
10 000
Taotleja: Eesti Sõudeliit
Partner: Tartu Ülikool, Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Priit Purge, Jaak Jürimäe, Jarek Mäestu
Eesti sõudekoondiste liikmete sõudjate pikaajaline treeningute monitooring ja analüüs valmistumisel rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks
10 000

2017

Asutus
Täitjad  
Projekt
Summa  
Tallinna ÜlikoolVastutav: Boriss Bazanov
Põhitäitjad: Indrek Rannama, Kristi Pedak, Kert Martma, Karmen Reinpõld
Eesti jalgrattakoondise sportlaste aeroobse ja anaeroobse võimekuste omavahelise dünaamika jälgimine võistlusvõimekuse tõstmiseks5000
SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Vastutav: Eve Unt
Põhitäitjad: Martin Mooses, Maie Tali, Kristi Akkermann
Söömiskäitumist ja tervist mõjutava madala energia saadavuse uuring Eesti olümpiaettevalmistusse kaasatud sportlastel3500
Tartu ÜlikoolVastutav: Aave Hannus
Põhitäitja: Aave Hannus
Eestikeelse standardiseeritud psühholoogiliste oskuste grupitreeningu programmi väljatöötamine Eesti ujumiskoondise valimi baasil3500
Tartu Ülikool
Vastutav: Jarek Mäestu
Põhitäitjad: Priit Purge, Jaak Jürimäe 
Eesti sõudekoondise normaalkaalu ja kergekaalu sõudjate ettevalmistusperioodi ja võistlusperioodi monitooring valmistumisel tiitlivõistlusteks5000
Tartu Ülikool
Vastutav: Mehis Viru
Põhitäitjad: Mehis Viru
Epeevehklejate treeningkoormuse optimeerimine3000
Tartu Ülikool Vastutav: Martin Mooses
Põhitäitjad: Priit Kaasik
Meeskonnaalade sportlaste kehalise töövõime, väsimuse ja treenitusseisundi regulaarne, süstematiseeritud ning objektiivne hindamine  5000

2016

Tartu Ülikool
Jarek Mäestu
Suusataja ülakeha töövõime paaristõukelisel sõiduviisil ning 3000m jooksutesti sooritusvõime vahelised seosed
5000
Tartu Ülikool
Tiit Purge
Eesti sõudekoondise normaalkaalu ja kergekaalu
sõudjate ettevalmistuse monitooring valmistumisel
tiitlivõistlusteks
5000
Tartu Ülikool
Martin Mooses
Ujumisspetsiifiline vigastuste riskitegurite testimine ja monitooring Eesti ujumiskoondisel
5000
Tallinna Ülikool
Boris Bazanov
Eesti koondise jalgratturite funktsionaalse ja erialase võimekuse hindamine ning treeningprotsessi juhtimine 2017. aasta hooajaks valmistumisel
5000
Tartu Ülikooli Kliinikum
Sulev Kõks
Individuaalsete riskide hindamine ülekoormusvigastuste ennetamisel: bioloogiliste tegurite kaardistamine Eesti olümpiaettevalmistusse kaasatud ja järelkasvu tiimi kuuluvatel sportlastel
5000

2015

Tartu Ülikool
Jaak Jürimäe
Eesti sõudekoondise treeningute monitooring ja kontroll 2016. aasta olümpiamängude ettevalmistumisel
5000
Tartu Ülikool
Ando Pehme
Kahevõitlusalade- ja tõstesportlaste keha lihas- ja rasvamassi muutuste dünaamika seos töövõimega hooaja põhivõistluseks valmistumisel ning võistlusjärgsel taastumisperioodil U18, U23 ja täiskasvanute klassis
5000
Tartu Ülikool
Jarek Mäestu
Spetsiifiline ülakeha võimekus noorteklassi murdmaasuusatajatel: muutused ettevalmistaval perioodil ning seosed võistlustulemusega
2500
Tartu Ülikool
Mehis Viru
Eesti tippsportlaste tehnilise ettevalmistuse kinemaatiline videoanalüüs
5000
Tallinna Ülikool
Boris Bazanov
Eesti U18 ja U23 koondise jalgratturite funktsionaalse ja erialase võimekuse hindamine ning treeningprotsessi juhtimine 2016. aasta hooajaks valmistumisel
5000
Tallinna Ülikool
Kristjan Port
Eesti tippujujate tehnika täiustamise projekt
2500

2014

Tartu Ülikool
Martin MoosesMäestikutreeningu monitooringu ja juhtimise kvaliteedi tõstmine tipptasemel vastupidavusalade sportlastel.
4200
Tartu Ülikool
Mehis ViruEesti tippsportlaste (vehklejad ja kergejõustiklased) tehnilise ettevalmistuse kinemaatiline videoanalüüs
4200
Tartu Ülikool
Priit KaasikAlajäseme ülekoormusvigastuste riskitegurite hindamine eesti noorkorv, võrk-, käsi- ja –jalgpalluritel. Noorsportlaste vigastuste registreerimine ja andmebaasi loomine
4200
Tartu Ülikool
Priit PurgeEesti sõudekoondise pikkaajaline ettevalmistusprogramm 2016 aasta olümpiamängudeks 4200
Tartu Ülikool
Sulev KõksSportlike võimete geneetiliste tegurite kaardistamine Eesti tippsportlastel
4200
Tallinna Ülikool
Boris Bazanov
Eesti U23 koondise jalgratturite funktsionaalse ja erialase võimekuse hindamine ning treeningprotsessi juhtimine 2015. aasta Euroopa meistrivõistlusteks valmistumisel. 4200

2013

Tartu
Ülikool
Vahur Ööpik
Kõrge sportliku kvalifikatsiooniga maadlejate treeningu teaduspõhine monitooringusüsteem
4921
Tartu Ülikool
Priit Purge, Jaak Jürimäe
Teaduspõhine ettevalmistusprogramm ning ettevalmistusplaani kaardistamine vastupidavusalade sportlastel5000
Tartu Ülikool
Eve Unt
Noorsportlaste kehalise võimekuse kaardistamine ning hindamise aluse standardiseerimine ja kaasajastamine spordimeditsiinilises terviseuuringus
5000
Tartu Ülikool
Heli Tooman
Eestis korraldavate rahvusvaheliste spordiürituste hetkeolukord ja tulevikupotentsiaal
4900
Tartu Ülikool
Priit Kaasik
Eesti noorsportlaste ülekoormusvigastuste ennetamine läbi funktsionaalsete võimete testimise
2400
Eesti Kerge-jõustiku-
liit
Aadu Krevald
Olümpiavõitja G. Kanteri heitetehnika dünaamika analüüs aastatel 2014 - 2015
2600