2018. aastal spordivaldkonnas jõustuvad muudatused ja uuendused

26.12.2017
Tagasi
26.12.2017
Alljärgnevalt leiate kokkuvõte 2018. aastal spordivaldkonnas jõustuvatest muudatustest ja uuendustest riigi tasandil.
  • Alates 2018. aastast hakkab kehtima maksumuudatus, mis lubab tööandjail toetada iga oma töötaja sportimist 400 euro ulatuses aastas maksuvabalt.
  • 2018. aastal hakkab kehtima ka spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muudatus, mille alusel saavad spordiorganisatsioonid edaspidi vabatahtlikult spordivõistlustel tegutsevale kohtunikule maksta hüvitist kuni 20 eurot päevas ja kuni 1040 eurot aastas maksuvabalt.
  • Lisaks eraldas valitsus 2018. aastaks spordialaliitudele ning spordiühendustele spordikohtunike arendamise ja tasustamise süsteemi korrastamiseks 0,5 miljonit eurot.
  • 2018. aastal hakkab kehtima ka spordiseaduse muudatus, mille alusel hakatakse kõikidele olümpiavõitjatele ja paraolümpiavõitjatele maksma riikliku toetust Statistikaameti poolt arvestatud eelneva aasta keskmise palgaga põhjal. Toetuse maksmiseks on raha ette nähtud Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarves, taotlusi menetleb ja toetust maksab Sotsiaalkindlustusamet.
  • Samuti suurendas Kultuuriministeerium 5. ja kõrgema kutsetasemega noortetreenerite töötasutoetuse palgafondi 35,2% ehk 6 015 000 miljoni euroni aastas, mis tõstab 2018. aastal treenerite senise 637 eurose alampalga 850 euroni kuus. Lisaks hakatakse alates 2018. aastast töötasutoestusi eraldama uue ja paindlikuma süsteemi järgi, mis võtab aluseks kindlaks määratud arvu treeningtundide läbiviimise ja seega välistab olukorra, kus treenerite arvu kasvades toetus ühe treeneri kohta võiks väheneda võrreldes eelmise aastaga. Samuti hakkab tööandjatele kehtima nõue, mille kohaselt palgafond treeneri kohta peab suurenema sama protsendi võrra, kui palju suureneb riigi toetus.
  • 2018. aastal käivitub täies mahus uuenenud metoodikaga ujumise algõpetuse programm, mis aitab tagada kõigile algõpetuse läbinud lastele vajaliku ujumisoskuse. Uuenenud programmi ellu viimiseks koolides eraldab riik aastas täiendavalt 1 000 000 eurot, mis tähendab, et  alates 2018. aastast iga-aastaselt esimese kooliastme ujumise algõpetuse kursuse läbiviimise riigipoolseks panuseks saab olema 1 230 082 eurot, millest 230 082 eurot on Kultuuriministeeriumi baaseelarves.
  • Samuti avab Kultuuriministeerium 1. jaanuaril 2018 uue taotlusvooru, millega toetatakse suuremahulisi ja majanduslikult mõjusaid Eestis toimuvaid rahvusvahelisi kultuuri- ja spordisündmusi. Taotlusvooru eelarve on 2 miljonit eurot aastas.