2026 taliolümpiamängude korraldusõigusest on huvitatud seitse riiki

03.04.2018
Tagasi
03.04.2018

Rahvusvahelise Olümpiakomitee teatel on nelja aasta eest vastu võetud olümpiareform andnud tulemusi – 2026. aasta taliolümpiamängude korraldusõiguste taotlemisest on huvitatud seitsme riigi olümpiakomiteed kolmelt kontinendilt. 

Oma huvist on teada andnud:

  • Graz, Austria
  • Calgary, Kanada
  • Cordina d’Ampezzo / Milano / Torino, Itaalia
  • Sapporo, Jaapani
  • Stockholm, Rootsi
  • Sion, Šveits
  • Erzurum, Türgi 

Suur huvi olümpiamängude korraldamise vastu tuleneb 2014. aastal ROK-i üldkogu poolt kinnitatud Olympic Agenda 2020 reformidest, mille osana hõlbustati olümpialinnaks kandideerimise protsessi ning muudeti olümpiamängude võõrustamine korraldajalinna arengu seisukohast paindlikumaks ja jätkusuutlikumaks. Näiteks vähendati kandideerimisprotseduuride kulutusi, suurendati ROKi-poolseid rahaeraldusi, lubatakse järjest enam võistlusi pidada olümpialinnast eemal või koguni mõnes teises riigis jne. 

Korraldusõigustest huvitatud rahvuslikke olümpiakomiteesid ja linnu ootab ees dialoogifaas, mille käigus ROK pakub kõigile kandidaatidele igakülgset tuge, tehnilist nõu ja kommunikatsioonialast nõustamist. Tänu uuele lähenemisele saavad kandidaadid koostöös ROKiga välja töötada kava võimalikult efektiivselt teostatavate ja olümpiapärandit väärtustavate mängude korraldamiseks. Selline paindlikkus võimaldab mängude korraldamisel kaasa aidata korraldajalinna, regiooni ja riigi pikaajalistele arengueesmärkidele. 

2026 taliolümpiamängude korraldajalinna nimetab ROK 2019. aasta septembris.