8 muutust, mida teada 1. märtsil jõustunud uue spordiseaduse kohta!

02.03.2020
Tagasi
02.03.2020
1. märtsil 2020 jõustus uus spordiseadus koos seotud muudatustega tulumaksuseaduses, halduskoostöö seaduses, maksukorralduse seaduses ja karistusseadustikus. Loe lähemalt, mida on oluline teada uue spordiseaduse kohta!

Foto: Kultuuriministeerium.ee

  1. Sportlasele tohib stipendiumi maksta kuni 12-kordse kuu alammäära ulatuses aastas ehk 2020. aastal kuni 7008 eurot.
  2. Loodi uus maksuvaba toetuse liik – sportlasetoetus, mida võib sportlasele maksta kuni 2-kordse kuu alammäära ulatuses kuus kui sportlasega on sõlmitud töö või võlaõiguslik leping ja sportlasele makstakse tasu vähemalt kuu alamäära ulatuses.
  3. Sportlasele ei tohi samal ajal maksta stipendiumi ja sportlasetoetust.
  4. Sportlastele luuakse erisusi võrreldes töölepingu seadusega.
  5. Spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemist koordineerib Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus.
  6. Dopingukuriteo koosseis muutus detailsemaks ja karistused karmimaks.
  7. Luuakse sporditulemuste andmebaas.
  8. Teatud juhtudel võib sporditulemusi avalikustada ilma sportlase nõusolekuta.
Loe kõigest lähemalt Kultuuriministeeriumi kodulehelt. Sealt leiab ka kontaktid, kelle poole küsimustega pöörduda.