Aprill on Eestis töökohaspordi kuu

01.04.2018
Tagasi
01.04.2018

Aprillis tähistatakse Eestis juba teistkordselt töökohaspordi kuud, millega kutsutakse inimesi üles töökohal või koos kolleegidega liikuma ning tööandjaid üles looma oma töötajatele liikumisvõimalusi. 

Foto: Curling ettevötete kevadspartakiaadil, autor Ardo Säks

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on tulemuslik töötamine ja regulaarne liikumisharrastus omavahel otseses seoses. “Inimene, kes regulaarselt liigub, on tervem, rõõmsam ja tugevam, samuti on tal rohkem häid mõtteid, parem keskendumisvõime ja kõrgem produktiivsus. Nii et regulaarne liikumine on kasulik nii inimesele endale kui ka tema tööandjale. Alanud töökohaspordi kuuga tahame kutsuda kõiki looma ise või koostöös tööandjaga rohkem võimalusi töökohal või koos kolleegidega liikumiseks,” ütles Sõõrumaa. 

EOK president esitas tööandjatele veel kaks üleskutset. “Esiteks, kutsume kasutama võimalust hüvitada oma töötajatele sportimiskulusid, mida saab käesolevast aastast teha erisoodustusmaksuta. Ja teiseks, hõlbustama büroohoonetes liftide asemel treppide kasutamist ning treppe kasutavad liikumismarsruudid võiks tähelepanu juhtimiseks spetsiaalselt tähistada. Terves kehas terve vaim!” ütles Sõõrumaa. 

Eesti Firmaspordi Liidu juhatuse liikme Marti Soosaare sõnul toob töökohaspordi kuu loodetavasti kõigile ettevõtetele meelde, et oma töötajate tervist on oluline edendada. „Paljud inimesed on töökohtadel staatilises asendis kaheksa tundi päevas, tihti küllalt palju ühtejutti. Sellega kaasnevad alaseljavalud ja paljud muud terviseprobleemid. Meie soov on meenutada tööandjatele siinjuures ka nende vastutust. Tänapäeval on teie töötajad teie kõige suurem varandus. Ärge laske neid siis enda juures rooste minna, vaid õlitage ka ikka vahepeal. Töökohaspordikuu loodetavasti meenutab tööandjatele seda lihtsalt tõde ja usun, et paljud tööandjad tulevad sellega ka hea meelega kaasa ning korraldavad oma kollektiivile ka mõne lihtsama sportliku ürituse,“ rääkis Soosaar. 

Töökohaspordi kuud korraldavad Eesti Olümpiakomitee, Ühendus Sport Kõigile, Eesti Firmaspordi Liit ja Kultuuriministeerium. Kuu raames toimuvad erinevad ettevõtmised, millest kõik on oodatud osa võtma ning muidugi ka iseseisvalt oma töökohas sportimis- ja liikumisüritusi korraldama. Kõik ettevõtted ja organisatsioonid saavad oma sportlikud ettevõtmised kirja panna töökohaspordi kuu kalendrisse  https://firmasport.ee/tookohaspordi-kuu-kalender/ 

2.-30. aprillil on kõik huvilised on oodatud osalema populaarses aktsioonis „Kondimootoriga tööle“. Liikumisviisidena lähevad arvesse käimine/kepikõnd, jooksmine, rattasõit/maastikurattasõit ning rulluisutamine/rullsuusatamine. See, kui pika osa töö- või koduteest läbib osaleja kondimootoril, on tema enda otsustada. Arvestus ei käi selle peale, kes kogub rohkem kilomeetreid, vaid oluline on hoopis liikumise regulaarsus. Rohkem infot leiab ja registreerida saab https://kondimootor.ee 

9.-13. aprillil toimub Tallinnas ettevõtete kevadspartakiaad, kus ühe nädala tööpäevade õhtutel saab panna ennast proovile ning võtta mõõtu oma kolleegide ja teiste ettevõtete esindajatega sellistel aladel nagu keegel, noolevise, kabe, male, curling, trepijooks SEB-s, laskmine, ergomeetrite kolmevõistlus. Rohkem infot leiate https://firmasport.ee/kevad/uldjuhend/ 

26.-27. aprillil on kõik töökohaspordi huvilised, aga ennekõike organisatsioonide personali- ja spordiklubide juhid oodatud Toilasse töökohaspordi seminarile, kus tulevad teemadena käsitlemisele liikumisaktiivsus ja treeningud, ergonoomika, motivatsioon, esitletakse erinevate uuringute tulemusi ning toimuvad rühitreeningu, kontrotitreeningu, kontorijooga ja slackline’i töötoad ning palju muud. Ajakava ja registreerimine kodulehel https://firmasport.ee/spordiseminar2018/  

Alates 19. aprillist algab Stamina Tervisejooksu- ja kõnnisari, kuhu oodatakse töökollektiive. Lisainfo ja registreerimine www.stamina.ee 

Töökohasport tähendab tööajal tehtavat või tööandja poolt soodustatud liikumist. Selle eesmärk on aidata kaasa töötaja heale tervisele ning vaimsele ja füüsilisele võimekusele. Igapäevased tööülesanded ei taga piisavat kehalist vaheldust, vaid pigem võivad seda hoopis pärssida ning koguni vigastusi põhjustada, kui tööajal hoitavaid staatilisi asendeid või ühekülgseid liikumismustreid mõttestatult ei tasakaalustata. Töökohaspordi kuu on hea võimalus positiivsete muutuste tegemiseks, panustades oma töötajate tööergonoomikasse, kontorivõimlemisse ja igapäevasesse liikumisse. Tööandjate kõrval on oodatud initsiatiivi võtma ka töötajad ise, leides viise liikumiseks iseseisvalt või kolleegidega. 

Mis on töökohasport?

  • Kontorivõimlemine ja igapäevane liikumine. Töökohtadel tehtavad teadlikud liikumispausid, mille abil saame tasakaalustada töö ajal hoitavad staatilisi asendeid või ühekülgset liikumismustrit. Siia alla käib ka näiteks teadlikult aeg ajalt kontorilaua tagant püsti tõusmine jms.
  • Kontorivõistlused, mis on töökohal ja oma kolleegide vahelised kergemad sportlikud jõukatsumised. Näiteks sammulugemisvõistlused või kontoris peetav ping-pongi- või lauajalgpalliturniir. Nende eesmärgiks on motiveerida töötajaid suurendama oma igapäevast liikumishulka.
  • Treeningutoetus ja ühistreeningud. Töötajatele makstava treeningutoetuse või kontoris korraldatavate ühistreeningute eesmärk on tagada see, et töötaja saavutaks endale igapäevaelus vajaliku aktiivse liikumise hulga. Sellega käib kaasa paranenud tervis (vähem haiguspäevasid) ja suurenenud tööviljakus (paraneb tähelepanu ja töövõime).
  • Ettevõtete vahelised üleriigilised või rahvusvahelised võistlused, mille eesmärk on pakkuda sportlikku ajaviidet ja väljundit ettevõtte kõige sportlikumatele töötajatele. Väljund tõsisematele sportimishuvilistele aitab neid veelgi motiveerida ning ühtlasi läbi eeskujude suurendada ka teiste töötajate liikumisaktiivsust.
  • Tööergonoomika, mis pole küll otseselt seotud liikumise ja spordiga, kuid on eelduseks, et tööpäeva kestel hoitavad asendid teeksid meile võimalikult vähe kahju ega põhjustaks vigastusi.