Ausa spordi eeskujuks valiti väärkohtlemisest teavitanud sportlane

30.01.2024
Tagasi
30.01.2024

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) valis 2023. aasta ausa spordi eeskujuks väärkohtlemist märganud ja sellest teavitanud sportlase Margareta Schönbergi. Tiitli pälvib inimene, kes on aidanud edendada diskrimineerimisvaba, eetilist ja ausat sporti.


Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse juhatuse liikme Henn Vallimäe sõnul lõpetas Margareta Schönbergi tähelepanelikkus ja hoolivus päevapealt noore sportlase väärkohtlemise.

 

„Margareta oskus märgata ja kiiresti reageerida iseloomustab sõna-sõnalt neid omadusi, mida ausa spordi eeskuju endas sisaldama peab. Inimesed, kes hoolivad ega kõhkle nõrgema kaitseks välja astuda, annavad nii lastele, lastevanematele kui ka kõikidele sportlastele kindluse, et spordi turvalisuse eest seistakse ja rikkumistele järgneb vastutus. Tänud Margaretale ja usume, et tema eeskuju on innustav,” lausus Vallimäe.

 

Ausa spordi eeskuju tiitli saaja sõnul on ühine panus hädavajalik, et spordikeskkond muutuks kohaks, kus igaüks tunneb end turvaliselt.

 

„See tunnustus tõstab esile olulisi teemasid nagu seksuaalne väärkohtlemine spordis, julgustades teisi astuma samme sarnaste probleemide märkamiseks. Individuaalne tegutsemine võib tuua kaasa positiivseid muutusi suuremas kogukonnas ning igaühel on võimalus ja vastutus panustada toetava spordikeskkonna loomisse,” ütles ta.

 

Lisaks märkamisele on Schönbergi hinnangul hädavajalik suurendada teadlikkust spordis esinevast probleemidest noorte seas. „Julgustan kõiki osapooli olema tähelepanelikud ning märkama igasuguseid olukordi, mis võivad tunduda ebasobivad või murettekitavad. On äärmiselt oluline, et kui midagi sellist märgatakse, antakse sellest teada vastavale spordialaliidule või klubile, vanematele, sõbrale või treenerile. Isegi, kui te pole 100% kindel, on soovitatav pigem kontrollida olukorda kui jätta see enda teada,” lisas ta.

 

Ausa spordi eeskuju tiitel anti välja teist aastat järjest, eelmisel aastal sai tunnustuse Eesti Võimlemisliidu peasekretär Natalja Inno.

 

 

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse eesmärk on edendada Eestis diskrimineerimisvaba, eetilist ning ausat sporti. Sihtasutus koostab reegleid ja juhiseid, tõstes spordis osalejate teadlikkust läbi koolituste ja nõustamise ning teostades kontrolli ja järelevalvet. Sihtasutuse tegevus on suunatud sportlastele, spordi tugipersonalile ja spordiorganisatsioonidele.