Avatud on "Tulevase treeneri" stipendiumikonkurss

18.09.2019
Tagasi
18.09.2019

EOK ning Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus rajasid treenerite järelkasvu edendamiseks uue stipendiumi, mis on suunatud bakalaureusekraadi omandavatele ja treeneriametist unistavatele noortele.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on treeneriamet on väga eriline. „Treener on eeskuju ja õpetaja, kes kannab vastutust hoolealuste vaimu ja füüsise harmoonilise kasvamise ja arengu eest. Selleks peab ka treener ise olema eriline inimene. Uue stipendiumiga tahame aidata kaasa sellele, et noored, kes õpivad ülikoolis treeneriteks, jõuaksid õpingute lõppedes selle ameti juurde meie spordisüsteemi, tööle meie alaliitudesse ja klubidesse. See on märk sellest, et me usaldame ja ootame neid,“ ütles Sõõrumaa.  

Tulevase treeneri stipendiumi eesmärk on luua noortele soodsamad tingimused täiendavate teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamiseks valmistumisel treeneriametiks. Stipendiumitele on oodatud kandideerima üliõpilased, kes õpivad treenerikutse taotlemist võimaldava ja positiivselt akrediteeritud õppekava alusel Eesti või välisriigi avalik-õiguslikus või eraülikoolis bakalaureuse taseme vähemalt teisel õppeaastal. Oluline on sealjuures, et stipendiaadid plaaniksid rakendada omandatud teadmisi ning oskusi treeneritöös.  

Stipendiumikonkursil osalev üliõpilane peab vastama järgmistele tingimustele:

  • omab sportimiskogemust treenerikutset taotletaval spordialal ning seda peab kinnitama vastav spordialaliit;
  • on bakalaureusetaseme vähemalt teise õppeaasta üliõpilane ja õpib treenerikutse taotlemist võimaldava ja positiivselt akrediteeritud õppekava alusel täiskoormusega ning keskmise kaalutud hindega vähemalt 3,0 ja seda peab kinnitama vastav ülikool;
  • ta esitab stipendiumikomisjonile essee* treenerikutseks valmistumisest ja ootustest tegutsemisele treenerina;
  • järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks teistele. 

Stipendiumikonkursil osalemisel annab eelise, kui üliõpilasel on kehtiv treenerikutse või ta on asunud treenerikutset taotlema ning nii ülikool kui ka vastav spordialaliit annab tema kui (tulevase) treeneri kohta arvamuse. 

Stipendiumi suurus on 300 eurot kuus, kokku 3600 eurot eelolevaks 12 kuuks. EOK ning Spordikoolituse ja –Teabe SA annavad välja vähemalt 10 stipendiumi. 

Stipendium makstakse välja kahes osas, kolme kuu stipendium 2019. aasta oktoobris ja ülejäänud stipendiumiosa 2019. aasta detsembris juhul, kui stipendiaat vastab jätkuvalt stipendiumikonkursi tingimustele. 

Avaldused stipendiumikonkursil osalemiseks tuleb koos ülikooli ja spordialaliidu poolt antud kinnituste ja arvamusega ning lisatud esseega saata digitaalselt allkirjastatuna Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutusele hiljemalt 1. oktoobriks 2019 e-posti aadressile: stipendium@spordiinfo.ee  

Avalduses tuleb ära märkida ka isikuandmed, kontaktandmed, spordiala, ülikool ja õpitav eriala. 

*Stipendiaatide esseesid on Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutusel ning Eesti Olümpiakomiteel õigus täismahus või osalises mahus avaldada oma kodulehtedel, sotsiaalmeediakanalites või kasutada teistes meedia-, teavitus- ja õppetegevustes. 

Lisainfo: 
Liisa Roos
Tel: 5180 769
liisa@spordiinfo.ee