Avatud on "Tulevase treeneri" stipendiumikonkurss

21.09.2020
Tagasi
21.09.2020
EOK ning Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus kuulutavad välja treenerite järelkasvu edendamiseks stipendiumi, mis on suunatud bakalaureusekraadi omandavatele ja treeneriametist unistavatele noortele.

Tulevase treeneri stipendiumi eesmärk on luua noortele soodsamad tingimused täiendavate teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamiseks valmistumisel treeneriametiks. Stipendiumitele on oodatud kandideerima üliõpilased, kes õpivad treenerikutse taotlemist võimaldava ja positiivselt akrediteeritud õppekava alusel Eesti või välisriigi avalik-õiguslikus või eraülikoolis bakalaureuse taseme vähemalt teisel õppeaastal. Oluline on sealjuures, et stipendiaadid plaaniksid rakendada omandatud teadmisi ning oskusi treeneritöös.  

Stipendiumikonkursil osalev üliõpilane peab vastama järgmistele tingimustele:

  • omab sportimiskogemust treenerikutset taotletaval spordialal ning seda peab kinnitama vastav spordialaliit;
  • on bakalaureusetaseme vähemalt teise õppeaasta või magistriõppe üliõpilane ja õpib treenerikutse taotlemist võimaldava ja positiivselt akrediteeritud õppekava alusel täiskoormusega ning keskmise kaalutud hindega vähemalt 3,0 ja seda peab kinnitama vastav ülikool;
  • ta esitab stipendiumikomisjonile essee* treenerikutseks valmistumisest ja ootustest tegutsemisele treenerina;
  • järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks teistele.

Stipendiumikonkursil osalemisel annab eelise, kui üliõpilasel on kehtiv treenerikutse või ta on asunud treenerikutset taotlema ning nii ülikool kui ka vastav spordialaliit annab tema kui (tulevase) treeneri kohta arvamuse.

Stipendiumi suurus on 300 eurot kuus, kokku 3600 eurot eelolevaks 12 kuuks. Stipendium makstakse välja kahes osas, kolme kuu stipendium 2020.a oktoobris ja ülejäänud stipendiumi osa 2020.a detsembris juhul, kui stipendiaat vastab jätkuvalt stipendiumikonkursi tingimustele.


Avaldused stipendiumikonkursil osalemiseks tuleb koos ülikooli ja spordialaliidu poolt antud kinnituste ja arvamusega ning lisatud esseega saata digitaalselt allkirjastatuna Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutusele hiljemalt 5. oktoobriks 2020 e-posti aadressile: stipendium@spordiinfo.ee  


Avalduses tuleb ära märkida ka isikuandmed, kontaktandmed, spordiala, ülikool ja õpitav eriala.

*Stipendiaatide esseesid on Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutusel ning Eesti Olümpiakomiteel õigus täismahus või osalises mahus avaldada oma kodulehtedel, sotsiaalmeediakanalites või kasutada teistes meedia-, teavitus- ja õppetegevustes. 

Lisainfo:
Liisa Roos
Tel: 5180 769
liisa@spordiinfo.ee